สื่อมวลชนสัมพันธ์ ศึกษาดูงาน กฟผ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศึกษาดูงาน กฟผ.ภาคใต้ พื้นที่ จังหวดประจวบคีรีขันธ์ -สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต

ข่าวล่าสุด

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น.ที่สำนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ฝ่ายปฎิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้จัดโครงการสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นร่วมโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ศึกษาดูงาน กฟผ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกฟผ.ภาคใต้ (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดภูเก็ต) มีการรับฟังการบรรยาข้อมูล กฟผ.โดย นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง กล่าวต้อนรับ และกล่าวถึงภารกิจหน้าที่ ของฝ่ายปฎิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บำรุงรักษาและควบคุมระบบไฟฟ้า พัฒนาระบบส่งไฟฟ้าตามแผนและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าให้รองรับรูปแบบอุตสาหกรรมระบบไฟฟ้าในอนาคต ทั้งภารกิจการรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมเศษฐกิจของชาติ ฟังการบรรยายจาก นายกนก ตั้งพูลผลวณิชน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่องการดูแลความมั่นคงของตัวเขื่อน เพื่อรองรับน้ำที่นำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า ส่วนนายสหชาติ พิลาออน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บรรยายเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างกิจการไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้า การส่งไฟฟ้า ระบบเสาและสายส่ง โครงการบูรณาการด้านไฟฟ้า จาก สปป.ลาว ไปมาเลเซีย โดยผ่านระบบสายส่งของไทย


จากนั้นไปศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก(กฟผ.2) อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า โดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งวิถีชีวิตชุมชนทับสะแก เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในเชิงบวก ผ่านการทดลองฝึกปฏิบัติและการมีส่วนร่วมของชุมชน จากแนวความคิด “คิดดี” โดยเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นได้ โดยศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก ตั้งอยู่บริเวณโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5 เมกะวัตต์
และเดินทางต่อไปยัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อชมเขื่อนรัชชปะภา(เขื่อนเชี่ยวหลาน) ชมทัศนียภาพที่สวยงาม และฟังการบรรยายเรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากเขื่อนเชี่ยวหลาน (พลังน้ำ) เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้าในภาคใต้และชาวบ้านยังได้รับประโยชน์จากเขื่อนในการทำการประมงจับปลา และด้านการท่องเที่ยว ทำให้ชาวบ้านได้มีรายได้จากการให้บริการนักท่องเที่ยว นำเรือพาเที่ยวชมทัศนียภาพที่สวยงามที่นักท่องเที่ยวให้ขนานนามว่า “กุยหลินเมืองไทย”
วันสุดท้ายของการศึกษาดูงานฯ คณะเดินทางต่อไปยัง สถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 3 (500,000 เควี) เข้าฟังการบรรยายของการจัดตั้งสถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 3 เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองหลักที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความจำเป็นในการใช้ไฟเป็นจำนวนมาก นายสัจจะ เห็นใจชน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชน ได้เผยต่อสื่อมวลชนว่า “สำหรับโครงการขยายการรับส่งไฟฟ้าจากภาคกลางมาสู่ภาคใต้เพื่อเสริมความมั่นคงของระบบส่งไฟ เพื่อให้ประชาชนในภาคใต้ได้ใช้ไฟฟ้าอย่างมั่นคง เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เสริมสร้างเศษฐกิจให้รุ่งเรืองต่อจังหวัดต่อไป”

 ทางด้านนายพิชิต  ธีรโสภณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้รับผิดชอบนำสื่อมวลชนจากจังหวัดขอนแก่นให้เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน กฟผ.ภาคใต้(จังหวดประจวบคีรีขันธ์-สุราษฎร์ธานีและภูเก็ต) ได้กล่าวเสริมว่า "อยากให้สื่อฯได้มาเห็นการเตรียมความพร้อม การจัดหาพลังงานไฟฟ้ามาเพื่อให้ประชาชนได้ใช้อย่างทั่วถึง ให้ใช้ไฟฟ้าในราคาที่สมเหตุสมผล ส่งเสริมให้เศษฐกิจในภูมิภาคนั้นขยายตัวสูง ประชาชนก็เกิดรายได้ดีขึ้นอีกด้วย ท้ายนี้ขอฝากข่าวถึงประชาชนชาวอีสาน ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเป็นประเพณีของการจุดบั้งไฟ จึงขอให้มีการระมัดระวังดูทิศทางการจุดบั้งไฟ ให้หลีกเลี่ยงระวังแนวเสาไฟและสายส่งด้วย หากเกิดการผิดพลาดตกลงเสาและสายส่งไฟฟ้าอาจก่อเกิดความเสียหายทำให้ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างจึงขอให้ระวังด้วย" นายพิชิต  ธีรโสภณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวปิดท้าย จากนั้นคณะสื่อมวลชนฯได้เดินทางกลับจังหวัดขอนแก่น
ไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *