วันพฤหัสบดี, 2 กุมภาพันธ์ 2566

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรปีใหม่ 2564 “ความพร้อมเพรียงของหมู่ชน ยังความเจริญให้สำเร็จ”

สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้โพสต์เฟซบุ๊กความว่า เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์เชิญธรรมภาษิต เป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ว่า  

“สพฺเพสํ สงฺฆภูตานํ สามคฺคี วุฑฺฒิสาธิกา 

ความพร้อมเพรียงของหมู่ชน 

ยังความเจริญให้สำเร็จ”

 237 total views,  1 views today