วันพฤหัสบดี, 1 ธันวาคม 2565

กกต.ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมหัวหน้าส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น

โครงการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมหัวหน้าส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น( ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี พ.ศ.2564 ) วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.00-12.30 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น โดย นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น พร้อมพนักงาน ได้จัดโครงการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมหัวหน้าส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี พ.ศ.2564 ให้กับ ปลัดเทศบาล และหัวหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง กว่า 200 คน ผ่านทาง FM.99.50 MHz. และ ถ่ายทอดสดทาง Facebook live : คนพันธ์แชร์ สวท.ขอนแก่น ในการประชุมชี้แจงฯ ครั้งนี้ ทาง สนง.กกต.จว.ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมตามมาตรการของศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น และได้มีเจ้าหน้าที่จาก สสจ. มาตรวจติดตามประเมินความเสี่ยง ทั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 279 total views,  1 views today