วันพฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2566

การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “อายิโนะโมะโต๊ะ” ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

16 มี.ค. 2021
221

วันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร รองปลัดเทศบาล เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “อายิโนะโมะโต๊ะ” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 2 (ปีที่ 30) ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยมี นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กล่าวรายงาน ร่วมด้วยแขกผู้มีเกียรติ นายสุรศักดิ์ ดิษฐสุวรรณ ผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, นายศรัณย์ เปานาเรียง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ, นายบุญธรรม โบราณมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม, นายวรวุฒิ อันปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน, นางสาวทัศณี นุชนวลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน, นางวาสนา แม้นญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง, นายพัฒนา ยอดสะอึ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู, นายประสิทธิ์ สมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่, นางเนืองนิตย์ พาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านตูม, นายยุทธศักดิ์ ไชยสีหา ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น ( โนนหนองวัด ) คณะกรรมการสถานศึกษา, รองผู้อำนวยการสถานศึกษา, คณะครูอาจารย์, ผู้ปกครอง และทัพนักกีฬา เข้าร่วมในพิธี สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “อายิโนะโมะโต๊ะ” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 2 ( ปีที่ 30 ) ประจำปีการศึกษา 2563 ( รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ) จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 23 มีนาคม 2564 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน โดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพของเยาวชนให้มีพลานามัยแข็งแรง ฝึกความเป็นผู้นำ ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย กระตุ้นให้เยาวชนมีความสนใจในกีฬาวอลเลย์บอลมากขึ้น และเพื่อเป็นการคัดนักกีฬาวอลเลย์บอลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปเป็นตัวแทนในระดับประเทศ ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้มีทีมวอลเลย์บอลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 49 ทีม ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวได้มีการวางแผนตามมาตรการในการปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ไม่ว่าจะเป็น การคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และ การเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing เป็นต้น

ที่มา/เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม

https://bpicc.com/i/aWiV7J
https://bpicc.com/i/aWiqxM
https://bpicc.com/i/aWi40P

 358 total views,  1 views today