วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

ส.ขนส่งจังหวัดขอนแก่น งดการให้บริการ ณ ศูนย์บริการเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น -16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

19 เม.ย. 2021
2489

เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น

สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น ของดการให้บริการ ณ ศูนย์บริการเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะลดลง

สำหรับประชาชนที่จองคิวตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 สามารถนำคิวที่จอง หรือ sms ที่ได้รับ มาติดต่อขอรับบริการได้ที่ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ อาคาร 3 สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1 ได้โดยไม่ต้องจองคิวใหม่ ในวันและเวลาราชการ

สอบถามเพิ่มเติมโทร 0-4324-2363 หรือสายด่วน 1584

 2,987 total views,  3 views today