วันอังคาร, 4 ตุลาคม 2565

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพริกที่ได้รับความเดือดร้อนราคาผลผลิตตกต่ำ

22 เม.ย. 2021
132

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพริกที่ได้รับความเดือดร้อนราคาผลผลิตตกต่ำ พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

เมื่อวันนี้ 21 เมษายน 2564 ภายหลังจากที่นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายส่งเสริมให้ชาวบ้านจำนวนกว่า 30 ครัวเรือน มีรายได้เสริมในช่วงว่างเว้นจากการทำนา โดยใช้พื้นที่ว่างเปล่ารอบบึงกะซา บ้านแห้ว ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น โดยนำปลูกพริกพันธุ์ซุปเปอร์ฮอท จำนวนกว่า 250,000 ต้น แจกจ่ายให้กับเกษตรกรนำไปปลูก เพื่อขายเป็นรายได้เสริมในช่วงที่ว่างเว้นจากฤดูทำนา ซึ่งปัจจุบันพริกที่ชาวบ้านปลูกก็ได้เจริญเติบโตจนสามารถเก็บผลผลิตได้กว่า 500 กิโลกรัม ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาราคาซื้อขายพริกสดพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละเกือบ 200 บาท แต่เนื่องจากมีการนำเข้าพริกสดจากประเทศเพื่อนบ้านกว่า 17,000 ตัน ส่งผลให้ราคาพริกสดในท้องตลาดตกต่ำเหลือเพียงกิโลกรัมละ 30 บาท ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน จึงได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยการประสานไปยังกระทรวงพาณิชย์ ให้จำกัดปริมาณนำเข้าพริกสดจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ราคาพริกภายในประเทศขยับตัวสูงขึ้น รวมทั้งรับซื้อรับซื้อพริกสดจากเกษตรกรบ้านแห้ว ในราคาประกันที่กิโลกรัมละ 50 บาท ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากพริกที่ปลูกสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตขายได้อีกกว่า 4 เดือน นอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ในการแก้ปัญหาราคาพริกสดตกต่ำ ด้วยการรับซื้อผลผลิตในราคาประกัน เพื่อนำไปแปรรูปเป็นพริกแห้ง ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มมูลค่าแล้วยังทำให้เกษตรกรผู้ปลูกพริกได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ด้วย

ที่มา-ปชส.ขอนแก่น

https://bpicc.com/i/a06qkN

 200 total views,  1 views today