วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

สาธิต มข. ประกาศ ลดค่าบำรุงการศึกษา 10% เล็งขยายลดค่าอาหารเพิ่มเติมหลังต้องเรียนออนไลน์มากขึ้น ขณะที่บุคลากรในโรงเรียนฉีดวัคซีนแล้ว ร้อยละ 70

14 มิ.ย. 2021
174

สาธิต มข. ประกาศ ลดค่าบำรุงการศึกษา 10% เล็งขยายลดค่าอาหารเพิ่มเติมหลังต้องเรียนออนไลน์มากขึ้น ขณะที่บุคลากรในโรงเรียนฉีดวัคซีนแล้ว ร้อยละ 70

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 14 มิ.ย.2564 รศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ มข.ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา ในการเปิดเรียนวันแรกวันนี้ โดยบรรยาการศโดยทั่วไปมีนักเรียนมาเรียนหนังสือวันแรกวันนี้ยังไม่มากนัก เนื่องจากมีการสลับวันเรียน แบบแบ่งกลุ่ม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยคณะครูได้ทำการตรวจคัดกรอง ตรวจวัดไข้นักเรียนทุกคน และปฎิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด

รศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ในวันนี้จะมีนักเรียนมาทำการเรียนการสอนประมาณ 430 คน จากทั้งหมด 860 คนโดยแบ่ง เรียนเป็นกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 กลุ่มละ 35 คน/ห้อง ซึ่งวันนี้กลุ่ม 2 จะเรียนออนไลน์ที่บ้าน เน้นเนื้อหาออนไลน์ที่ถูกปรับปรุงมาตั้งแต่ภาคเรียนที่ผ่านมาที่ เพราะเคยมีประสบการณ์การเรียนออนไลน์มา 1 ปี ทำให้ครูและนักเรียนคุ้นชินกับการเรียนออนไลน์

“คณะครูได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้เข้ากับนักเรียนได้อย่างดี ส่วนภายในห้องเรียนยังคงมีมาตรการ เว้นระยะห่าง รวมถึงการใช้โรงอาหารและสนามเด็กเล่น โดยจะมีการเหลื่อมเวลาการออกมาใช้ห้องอาหาร ซึ่งหากกลุ่มแรกใช้เสร็จจะมีการทำความสะอาด ก่อนเปิดให้อีกกลุ่มใช้ ขณะเดียวกันได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ปกครองในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการปรับลดค่าบำรุงการศึกษา 10% ให้กับนักเรียนทุกคน และจะมีการลดค่าอาหารในกรณีเรียนออนไลน์ด้วยการกำหนดลดอาหาร เฉลี่ยต่อคนต่อวัน ขณะที่บุคลากรของโรงเรียนมีการฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้วกว่า 70 % ส่วนคนที่เหลืออยู่ในช่วงรอคิวคือในช่วงปลายเดือนนี้”

รศ.ดร. สุมาลี กล่าวต่ออีกว่า โรงเรียนยังคงกำหนดให้ผู้ปกครองรับ-ส่ง บุตรหลานได้เฉพาะด้านหน้าโรงเรียนเท่านั้น โดย มีแบบสอบถามก่อนจะเปิดเทอม ในการเตรียมความพร้อมการเรียนแบบออนไลน์ รวมถึงแจ้งว่าไปต่างจังหวัดมาหรือไม่ โดยคอนแทคกับหน่วยปฐมภูมิ 123 ซึ่งเป็นพี่เลี้ยง มาทำการวิเคราะห์ สถานการณ์ต่างๆของโรงเรียนอีกด้วย

ขณะที่ น.ส. เกศินี บัวแพ ผู้ปกครองนักเรียน ประถมศึกษาปีที่2 กล่าวว่า รู้สึกมั่นใจในการบริหารจัดการของคณะผู้บริหารโรงเรียน อีกทั้ง การเรียนออนไลน์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ด้อยกว่าการนั่งเรียนปกติ ซึ่งพิจารณาจากลูกของตัวเอง ที่สนุกกับการเรียนออนไลน์ และคุ้นชินกับการเรียนอย่างมาก เพราะเริ่มปรับตัวได้ ถึงแม้สัปดาห์หน้าจะมีการเปิดเรียนเต็มรูปแบบ 100% ก็ยังมั่นใจในมาตรการที่โรงเรียนได้ดำเนินการในภาพรวมทั้งหมด

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png

 208 total views,  1 views today