วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

เทศบาลนครขอนแก่น เตรียมฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้ประชาชนและคนที่ทำงานในเขตเทศบาลนครขอนแก่น รอบแรก 17,000 คน ต้นเดือน ส.ค

เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 23 ก.ค.2564 ที่ศูนย์ บริการฉีดวัคซีน รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ มข. ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ.ขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ของ รพ.ศรีนครินทร์ ในขั้นตอนต่างๆตามการเตรียมความพร้อมการให้บริการวัคซีนทางเลือกชิโนฟาร์มให้กับประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ที่จะเริ่มทำการฉีดวัคซีนตั้งแต่ต้นเดือน ส.ค.เป็นต้ยนไป

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้เทศบาลนครขอนแก่นได้รับการประสานจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการยืนยันจัดสรรสัคซีนทางเลือก”ซิโนฟาร์ม” ชุดแรกจำนวน 34,000 โดส เพื่อฉีดให้กับประชาชนจำนวน 17,000 คน จากที่ได้ขอรับการจัดสรรไป 100,000 โดส ที่จะสามารถฉีดให้กับประชาชนได้ 50,000 คน ส่วนที่เหลือจะต้องรอตามลำดับการจัดสรรตามขั้นตอนที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด

“เทศบาลนครขอนแก่น ได้ประสานการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข.เป็นหน่วยแพทย์ให้บริการฉีดวัคซีน ดังกล่าว โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนระหว่างวันที่ 9-15 ส.ค. 2564 ซึ่งขณะนี้เทศบาลฯได้แจ้งกำหนดยืนยันวันฉีดไปยังราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้ได้รับทราบ เพื่อความสะดวกในการจัดส่งวัคซีน ซึ่งศูนย์บริการฉีดวัคซีนในจุดนี้ จะสามารถฉีดวัคซีนได้วันละประมาณ 3,100 คน”

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า ขั้นตอนจากนี้ไปคือเทศบาลฯจะส่งหนังสือไปยัง 3 กลุ่มเป้าหมายที่ได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อได้รับทราบวันเวลาที่จะมารับการฉีดวัคซีน เมื่อได้รับหนังสือแจ้งคิวแล้วขอให้ทุกคนเข้ารับการฉีดตามวันเวลาที่กำหนด โดยที่เทศบาลฯจะสำรอง วัคซีนไว้วันละ 10 % เพราะหากผู้ที่มีรายชื่อไม่มาฉีดวัคซีนก็จะเลื่อนอันดับถัดมาขึ้นมาแทนจนกว่าจะครบจำนวนฉีด 17,000 คน และหากมีการฉีดจนครบทั้ง 50,000 คนแล้วแต่ยังมีความต้องการของประชาชน เรียกร้องเข้ามาอีกประกอบกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้เปิดระบบการจองวัคซีน เทศบาลนครขอนแก่น พร้อมที่จะจองวัคซีนเข้ามาฉีดให้กับประชาชนอีกในพื้นที่ให้ได้ ร้อยละ 70 ของประชากรชาวขอนแก่นตามที่ทุกฝ่ายได้กำหนดแผนงานไวั

sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png

 562 total views,  1 views today