วันศุกร์, 30 กันยายน 2565

กรมอนามัย โดยศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองสัปดาห์นมแม่โลก

กรมอนามัย โดยศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองสัปดาห์นมแม่โลก โดยร่วมกันปักหมุดบนแผนที่โลก
ในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนมแม่โลก หรือ WABA (World Alliance for Breastfeeding Action) องค์กรหลักในการขับเคลื่อนงานด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระดับสากล ได้รณรงค์ให้นานาประเทศทั่วโลกจัดกิจกรรมเพื่อ พร้อมกันทั่วโลก เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงการเลี้งลูกด้วยนมแม่ ในช่วงที่มีสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด-19

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

 318 total views,  2 views today