วันพฤหัสบดี, 23 กันยายน 2564

เทศบาลฯพร้อมฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มให้กับชาวขอนแก่น ชุดแรก 17,000 คน พรุ่งนี้

เทศบาลฯพร้อมฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มให้กับชาวขอนแก่น ชุดแรก 17,000 คน พรุ่งนี้ “ธีระศักดิ์” ขอความร่วมมือทุกคนมาถึงก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที ขณะที่แผนกระจายวัคซีนลงชุมชน สำหรับผู้สูงอายุ-ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคและหญิงตั้งครรภ์ ขณะนี้พร้อมทุกจุดฉีดวัคซีนแล้ว
เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 15 ส.ค.2564 ที่วัดป่าแสงอรุณ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายพงศ์ธร พิศาพิทักษ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลพระลับ พร้อมด้วย นายวินัย ทองทัพ กำนัน ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นำเจ้าหน้าที่ รพ.ขอนแก่น,เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ต.พระลับ และคณะทำงานด้านวัคซีน ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมและซักซ้อมแผนการดำเนินงานในขั้นสุดท้ายของหน่วยบริการวัคซีน รพ.ขอนแก่น จุดบริการ วัดป่าแสงอรุณ ตามแผนงานกระจายวัคซีนจัดสรร เข็มที่ 1 ชิโนคแวค เข็มที่ 2 แอสตร้าเซเนก้า ซึ่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.ขอนแก่น ได้เร่งกระจายวัคซีนลงพื้นที่เพื่อฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป,ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคและกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ที่จะเริ่มให้บริการในวันพรุ่งนี้ (16 ส.ค.) เป็นวันแรกตามแต่ละ โรงพยาบาลฯกำหนด
นายพงศ์ธร พิศาพิทักษ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลพระลับ กล่าวว่า จุดฉีดวัคซีนวัดป่าแสงอรุณ จะรับผิดชอบการฉีดวัคซีนให้กับ พื้นที่ ต.พระลับ และ ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยที่ รพ.ขอนแก่น ได้กำหนดวันในการฉีดวัคซีน คือ 16-18 ส.ค. รวมจำนวนเป้าหมายทั้งสิ้น 1,800 คน โดยจะให้บริการฉีดวัคซีนเฉลี่ยวันละ 600 คน ซึ่งขณะนี้การดำเนินงานและการเตรียมการในขั้นตอนต่างนั้นพร้อมแล้วอย่างครบถ้วน และผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนนั้นทุกคนได้รับการแจ้งและประสานงานจากเทศบาลฯผู้นำชุมชนและ อสม.เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นในการฉีดวัคซีนที่รัฐบาลจัดสรรเข็มที่ 1 ชิโนแวค และ เข็มที่ 2 แอสตร้าเซเนก้า ในความรับผิดชอบของจุดฉีดวัดป่าแสงอรุณ จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งจากจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรมานั้นจะทำให้ ต.พระลับ มีภูมิคุ้มกันหมู่ประมาณร้อยละ 10 จากยอดรวมของจำนวนประชากรทั้งตำบล


ขณะที่ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้การเตรียมการให้บริการวัคซีนทางเลือกชิโนฟาร์ม ชุดแรก 17,000 คน ในงบประมาณที่เทศบาลฯได้ทำการจัดซื้อเพื่อมาฉีดให้กับคนในชุมชนตามกลุ่มเป้าหมายตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.ขอนแก่น กำหนด จะเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น.ในวันพรุ่งนี้ (16 ส.ค.) เช่นกัน ซึ่งขณะนี้ผู้ที่ได้รับการยืนยันเข้ารับการฉีดวัคซีน ชุดแรก 17,000 คนนั้นเทศบาลฯได้มีการแจ้งไปยังเจ้าตัวและนัดหมายวันและเวลาการแดในภาพรวมทั้งหมดแล้ว และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน ตามที่เทศบาลฯกำหนด คือที่ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นั้นได้มาถึงจุดลงทะเบียนก่อนถึงเวลานัดหมาย 30 นาที เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการตรวจคัดกรอง การตรวจสอบเอกสาร และการตรวจร่างกายตามที่แพทย์กำหนด


“ ขณะนี้การเตรียมการในด้านต่างๆเรียบร้อยแล้วทั้งหมด ซึ่งผู้จะเข้ารับการฉีดวัคซีนชุดแรก 17,000 คน
ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่น กำหนดวัดฉีดที่หน่วยบริการฉีดวัคซีน รพ.ศรีนครินทร์ ที่ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น นั้นทั้งฝ่ายสถานที่ ฝ่ายลงทะเบียน ฝ่ายให้บริการประชาชนและฝ่ายบริการทางการแพทย์นั้นทุกฝ่ายมีการเตรียมการในขั้นตอนต่างๆไว้แล้วอย่างครบถ้วน มีการซักซ้อมเสมือนจริงทั้งหมดแล้ว ขณะที่การฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มของเทศบาลนั้นได้กำหนดช่วงเวลาในการฉีดวัคซีนทางเลือกชิโนฟาร์ม ในช่วงแรกคือระหว่างวันที่ 16-19 ส.ค. และ ช่วงที่ 2 คือระหว่างวันที่ 23-25 ส.ค. ขณะที่การจัดสรรวัคซีน รอบที่ 2 รวม 35,000 คนและรอบสุดท้ายคือ 3,000 คน ตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยืนยันและแจ้งกับเทศบาลนครขอนแก่น ได้ทราบคาดว่าจะสามารถดำเนินการฉีดวัคซีนได้ ในรอบต่อไปคือเดือน ก.ย. ซึ่งเทศบาลฯได้เตรียมแผนการดำเนินงานในด้านต่างๆไว้ครบถ้วนให้กับชาวชุมชนในความรับผิดชอบของเทศบาลฯในภาพรวมแล้วทั้งหมด และทุกคนจะได้รับวัคซีนชิโนฟาร์ม ครบทั้ง 2 เข็มตามระยะเวลาที่ฝ่ายการแพทย์กำหนด”

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg 2QOy3y.jpg

 62 total views,  2 views today


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอนแก่นเดินหน้านำสายไฟฟ้า-เคเบิ้ล ลงดิน ระยะที่ 1 ปรับภูมิทัศน์รอบบึงแก่นนคร รองรับรถไฟรางเบา ด้วยงบ 34.5 ล้านบาท
หนุ่มขอนแก่น เปิดตัวเมนูสุดชิค “ซาลาเปาก้อยเสือคั่ว-ซาลาเปาก้อยหมูคั่ว” 1 เดียวในอีสาน อาหารจานด่วนสไตล์อีสานพื้นบ้าน
กำหนดการล่าสุดแข่งขันฟุตบอลไทยเดนมาร์คโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Thai-Denmark U15 Football tournament ปีที่3
ชาวขอนแก่นแห่เลือกซื้อของทำบุญเนื่องในบุญข้าวสากปีนี้คึกคัก ขณะที่ตลาดจัดร้านค้าจำหน่ายอาหารประจำถิ่นและหมากพลูก กว่า 30 ร้านให้บริการลูกค้าแบบนิวนอมอล
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะตรวจเยี่ยม-ติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
สทนช.ติดตามสถานการณ์น้ำที่ขอนแก่น ทดสอบการเปิด-ปิด ประตูระบายน้ำ รับมือมวลน้ำหนุนลุ่มแม่น้ำชีแก้น้ำท่วมและภัยแล้งซ้ำซาก