วันจันทร์, 4 กรกฎาคม 2565

เทศบาลนครขอนแก่น ปรับแผนการฉีดวัคซีน “ชิโนฟาร์ม” ให้เร็วขึ้น “ธีระศักดิ์” ย้ำชัด ก.ย. เข็มแรก 55,000 คนต้องครบ

เทศบาลนครขอนแก่น ปรับแผนการฉีดวัคซีน “ชิโนฟาร์ม” ให้เร็วขึ้น “ธีระศักดิ์” ย้ำชัด ก.ย. เข็มแรก 55,000 คนต้องครบเดินหน้าผนึกพลังร่วมโรงพยาบาลรัฐ-เอกชน เร่งฉีดวัคซีนตามรายชื่อที่กำหนด ขณะที่ยอดรวมการฉีดวัคซีนล่าสุดรวมกว่า 320,000 คนแล้ว

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 28 ส.ค.2564 ผู้สื่อข่ายรายงานว่าชาวขอนแก่นยังคงทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตามหน่วยบริการวัคซีน ตามที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อได้กำหนดไว้ ทั้งที่ หน่วยบริการวัคซีน รพ.ขอนก่น ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ หรือไคซ์ รวมถึงหน่วยบริการวัคซีน ที่ รพ.ขอนแก่น,หน่วยบริการวัคซีน รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่าขอนแก่น ,หน่วยบริการวัคซีน รพ.ขอนแก่น ราม,รพ.ชุมแพ,ศูนย์อนามัยที่ 7,รพ,ราชพฤกษ์,รพ.สิรินธร,รพ.พล รวมทั้ง รพ.ต่างๆในพื้นที่ 26 อำเภอของจังหวัด ที่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 608 ประกอบด้วย ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป,กลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค รวมไปถึงสตรีตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้ที่ได้รับการยืนยันการรับการฉีดวัคซีนทั้งในส่วนของวัคซีนที่รัฐบาลจัดสรรและวัคซีนทางเลือกที่หน่วยงานจัดหา ที่จะเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง


นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้ชาวขอนแก่น ได้รับการฉีดวัคซีนทั้งในส่วนของวัคซีนที่รัฐบาลจัดสรร คือเข็มที่ 1 ชิโนแวค และ เข็มที่ 2 แอสตร้าเซเนก้า และวัคซีนทางเลือกที่หน่วยงานได้ทำการจัดหาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คือชิโนฟาร์ม ที่ขณะนี้ทุกหน่วยบริการวัคซีนของ โรงพยาบาลต่างๆ ทั้งโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยต่างระดมการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง รวมไปถึงผู้ที่ได้รับการยืนยันเข้ารับการฉีดวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อมและขอนแก่นฉีดแล้วเด้อ ที่ทุกหน่วยบริการได้ดำเนินการกันอย่างเข้มแข็งเพื่อที่จะเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ให้เร็วที่สุด และจากการตรวจสอบพบว่าล่าสุดขณะนี้ชาวขอนแก่นได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้วรวมกว่า 320,000 คนคิดเป็นร้อยละ 27 ของเป้าหมายคือร้อยละ 70 หรือประมาณ 1.2 ล้านคน ขณะที่การเข้ารับวัคซีนเข็มที่ 2 ก็ยังคงดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องตามที่ โรงพยาบาลต่างๆได้กำหนดและนัดให้ทุกคนเข้ารับวัคซีน ซึ่งศักยภาพของจังหวัดทุกหน่วยบริการวัคซีนนั้นขณะนี้สามารถทำการฉีดวัคซีนได้มากถึงวันละ 17,000 คนและมีการเปิดให้บริการวัคซีนทุกวันโดยไม่มีวันหยุดตามการจัดสรรวัคซีนของรัฐบาลที่ทยอยส่งมาให้กับกับทางจังหวัดอย่างต่อเนื่องด้วย


ขณะที่ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้การฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม ตามที่เทศบาลฯได้จัดหาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชุดแรก 17,000 คน ได้ทำการฉีดครบทุกคนแล้ว ขณะที่ชุดที่ 2 รวม 38,000 คนนั้นได้มีการปรับแผนการฉีดให้เร็วขึ้นและกระจายจุดฉีดให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อทีจะเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับคนขอนแก่นในเขตชุมชนเมืองตามแนวทางที่เทศบาลฯกำหนด โดยภายในเดือน ก.ย. ชุดที่ 2 ที่จะเข้ารับการฉีด 38,000 คน นั้นจะต้องได้รับเข็มที่ 1 ให้ครบทุกคนเพื่อให้เดือน ต.ค. นั้นเป็นการให้บริการในเข็มที่ 2 โดยคณะทำงานร่วมทุกฝ่ายได้มีการประสานงานร่วมโรงพยาบาล และหน่วยบริการวัคซีนทุกจุดในเขตเทศบาลฯทำการปรับแผนและบริหารจัดการเวลากันใหม่ซึ่งขณะนี้ลงตัวแล้ว


“ เป้าหมายที่เทศบาลฯได้ตั้งเอาไว้ในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 คือ 55,000 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของประชาชนกรในเขตเทศบาลฯ ดังนั้นชุดแรก 17,000 คน ฉีดคนเต็มจำนวนแล้ว และชุดที่ รวม 38,000 คน ที่จะเริ่มฉีดวัคซีนได้ในวันที่ 31 ส.ค.เป็นต้นไปนั้นแผนเดิมคือจะยาวไปจนถึงช่วงกลางเดือน ต.ค. ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อได้มีการหารือในการปรับแผนการฉีดวัคซีนให้เร็วขึ้น ดังนั้นกลุ่มรายชื่อ ในเดือน ต.ค. จะถูกปรับมาฉีดวัคซีนในเดือน ก.ย.ทั้งหมด จึงขอให้ทุกคนนั้นติดตามข้อมูลผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของเทศบาลฯหรือประสานงานมาที่เทศบาลฯเพื่อตรวจสอบและยืนยันวันฉีดของตัวเองให้ชัดเจนขึ้น”


นายธีระศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า ขณะนี้รายชื่อ 55,000 คน ที่จะเข้ารับวัคซีนชิโนฟาร์มกับเทศบาลฯนั้นมีครบถ้วนแล้ว และยังคงมีสำรองอีก 5,000 คน ซึ่งทุกคนที่ลงทะเบียนกับเทศบาลฯ มากถึงร้อยละ 90 ที่ตัดสินใจรับวัคซีนชิโนฟาร์มและไม่เลือกวัคซีน มีเพียงร้อยละ 10 เท่านั้นที่ปฎิเสธ หรือสภาพร่างกายไม่พร้อม หรือไม่สะดวกมาตามเวลานัดหมาย ซึ่งคณะทำงานจะตรวจติดตามและประสานงานตามรายชื่อทุกคนอย่างละเอียดที่สุด อย่างไรก็ตามหากเดือน ก.ย. วัคซีนที่เทศบาลจัดหาฉีดให้กับคนเขตเมืองไปแล้วร้อย 50 รวมกับวัคซีนของรัฐบาลจัดสรรที่เร่งระดมทุกสรรพกำลังฉีดขณะนี้ภูมิคุ้มกันหมู่ในพื้นที่ก็จะมีมากขึ้น มาตรการผ่อนคลายต่างๆก็จะมีการทบทวนขึ้นมาอีกครั้งทันที

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg 2QOy3y.jpg

 414 total views,  2 views today


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดขอนแก่น แถลงเตรียมพร้อม เปิดประตูต้อนรับ ผู้เข้าประกวด Mister Friendship International 2022 ครั้งแรกในประเทศไทย
ปฏิวัติวงการเกษตรกรรมอินทรีย์ สารบำรุงดิน สารควบคุมวัชพืช หนึ่งทางรอดเกษตรกร ผลงานวิจัย บ. ทีเค ทรัพย์เจริญรุ่งเรือง จำกัด
สภ.เมืองขอนแก่นปล่อยแถวเจ้าหน้าที่สายตรวจ สภ.เมืองขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะประชาชน,ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร
“จีโอ้” กองหน้าทีมชาติไทย จุดประกายเด็กขอนแก่น ฝันให้ไกลไปให้ถึง ทุกคนทำได้ ขณะที่แฟนบอลร่วมเซอร์ไพรส์วันเกิดครบรอบ 23 ปีอย่างอุ่น
ขอนแก่น ตั้งศูนย์เรียนรู้เทียนพรรษา โชว์-ชมและลงมือทำได้ทุกขั้นตอน ด้วยครูภูมิปัญญาพื้นบ้าน ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประจำถิ่น
ขอนแก่นคลายล็อคโควิด-19 รับการเข้าสู่โรคประจำถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมประกาศยกเลิกมาตรการคุมเข้มทุกอย่าง