วันเสาร์, 10 ธันวาคม 2565

หอการค้า จ.ขอนแก่น รณรงค์ ภาคธุรกิจ ฉีดวัคซีน 100%

หอการค้า จ.ขอนแก่น รณรงค์ ภาคธุรกิจ ฉีดวัคซีน 100%
หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ร่วมมือกับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) รณรงค์ภาคธุรกิจในจังหวัดขอนแก่น ฉีดวัคซีน 100% ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมรณรงค์ขอนแก่นฉีดวัคซีน100% เพื่อคนขอนแก่นปลอดภัย
   เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า ที่ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นและผู้แทนภาคธุรกิจจังหวัดขอนแก่นจากบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด สาขาขอนแก่น ร่วมลงนามข้อตกลงร่วมกิจกรรมรณรงค์ขอนแก่นฉีดวัคซีนครบ 100% เพื่อคนขอนแก่นปลอดภัย พร้อมรับการเปิดเมืองด้วยกิจกรรมตามวิถีชีวิตปกติใหม่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการค้า


   นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า เพื่อคนขอนแก่นปลอดภัยพร้อมรับการเปิดเมืองด้วยกิจกรรมตามวิถีชีวิตปกติใหม่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการค้าและบริการด้วยความปลอดภัย 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย พนักงานปลอดภัยและผู้ใช้บริการปลอดภัย ทั้งนี้ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด สาขาขอนแก่น เป็นเพียงองค์กรหนึ่งในสถานประกอบการกว่า 10,000 แห่งที่เป็นต้นแบบในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยกิจกรรมรณรงค์ขอนแก่น ฉีดวัคชีน 100% เพื่อให้คนขอนแก่นปลอดภัย พร้อมรับการเปิดเมืองและกิจกรรมตามวิถีชีวิตปกติใหม่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าการบริการ โดย ภาคธุรกิจ จะมีบทบาทสำคัญ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแบบครอบจักรวาล universal precaution และ สภาวะปลอดโควิด covid free setting


  นายชาญณรงค์ กล่าวด้วยว่าซึ่งจะร่วมรณรงค์ให้ บุคลากร ในสถานประกอบการ ได้รับวัคซีน 100% องค์กรที่ทำได้จะได้รับประกาศนียบัตรจาก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และ ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อยกย่องและใช้ในการประชาสัมพันธ์ สร้างความมั่นใจให้ ลูกค้า ผู้มาเยือน และ ชุมชน ว่าเป็นสถานที่ปลอดภัย ไม่รับและแพร่เชื้อไวรัสหากได้รับวัคซีนยังไม่ครบ ทางหอการค้าก็จะทำการประสานงานจัดหา คิวรับวัคซีนให้ได้โดยเร็ว และอำนวยความสะดวกเรื่องการบริการให้วัคซีน
   นายชาญณรงค์ กล่าวอีกว่าหอการค้าที่เป็นองค์กรส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้า จะแจ้งข่าวให้สมาชิก และ ผู้ประกอบธุรกิจต่างๆทราบ และ มอบของขวัญ ขอบคุณ ประกาศ แสดงความยินดี กับ สถานประกอบการที่ได้วัคซีน 100% แล้วเป็น แอลกอฮอล์เจล และ kkcc link point แลกรับสิทธิประโยชน์ต่างๆต่อไป ซึ่งทางบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการชั้นนำจำหน่าย สินค้า อาหาร ให้กับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร ร้านขายของชำ และบริษัทต่างๆ จะรณรงค์ให้กับสมาชิกที่มีจำนวนกว่าหมื่นธุรกิจ ให้เร่งทุกสถานประกอบการ รับวัคซีนให้ครบ 100% และมอบของสมนาคุณเป็นของขวัญส่งเสริมด้วย             

      จากนโยบายด้านสาธารณสุข เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ที่กำหนดให้ประชาชน ทุกคนในประเทศไทยได้รับวัคซีน เพื่อลดความรุนแรง,การเสียชีวิต และเพื่อชับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคธุรกิจ การท่องเที่ยว และการเปิดประเทศตามแผนที่กำหนด กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดมาตรการ
   ด้านความปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่
1) ด้านสิ่งแวดล้อมปลอดภัย (Covid Free Environment)  2) ด้านพนักงานปลอดภัย (Covid FreePersonnel และ3) ด้านผู้ใช้บริการปลอดภัย (Covid Free Custorner) โดยในเกณฑ์ด้านพนักงานปลอดภัย มีเกณฑ์ที่สำคัญ คือ พนักงานได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม 100% ดังนั้น เพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นร่วมกับหอการค้า จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำ “โครงการสำรวจและออกใบประกาศรับรองสถานประกอบการที่พนักงานฉีดวัคซีนโควิด-19.ครบ100%”
   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อออกไบรับรองให้สถานประกอบการที่พนักงานฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มตามเกณฑ์ สำรวจความครอบคลุมพนักงานฉีดวัคซีนครบ  เข็มตามเกณซ์,และสำรวจการได้รับวัคซีนของครอบครัวพนักงาน กรณีพนักงานและครอบครัวที่ยังไม่ได้รับวัคซีนจะประสานส่งร้ายชื่อไปหน่วยฉีดวัดซีนในพื้นที่เพื่อนัดหมายการรับวัคชื่นต่อไป กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการ ได้แก่ สถานประกอบการจำนวน 18 ประเภทในจังหวัดขอนแก่น
   “โดยสามารถสมัคร ลงทะเบียนและบันทึกช้อมูลได้ที่เว็บไชส์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่18 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจสอบและเป็นไปตามเกณฑ์ จะได้ใบประกาศรับรองและป้ายสัญลักษณ์ลงนามและมอบใบรับรองฯ โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะทำการมอบใบประกาศรอบแรกในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ที่จะถึงนี้”นายชาญณรงค์ กล่าว.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

 348 total views,  2 views today


เรื่องที่เกี่ยวข้อง