วันเสาร์, 10 ธันวาคม 2565

“อริสา อิวาย” นักเรียน ม.3.รร.เมทนีดล สร้างชื่อคว้ารางวัลวิจัยเหรียญทองระดับโลก  

“อริสา อิวาย” นักเรียน ม.3.รร.เมทนีดล สร้างชื่อคว้ารางวัลวิจัยเหรียญทองระดับโลก      
นักเรียนโรงเรียนเมทนีดล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คว้ารางวัลวิจัยเหรียญทองระดับโลก ในการนำเสนอผลงานจากการประชุมนานาชาติทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ที่ประเทศมาเลเซีย     


  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า ที่โรงเรียนเมทนีดล ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดร.อรทัย สันติเมทนีดล (ผอ.ฝน )ผู้อำนวยการ โรงเรียนเมทนีดล Mr.Allan John Philp (T.Allan)Mr.Rhine Jay Dimla (T.Jay)
นางสาวภัทราภรณ์ วรชิน (คุณครูป้อมแป้ม)
นางสาวสุพรรษา บุตตเขียว (คุณครูสุ)
และบุคลากรโรงเรียนเมทนีดล ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอริสา อิวาย นักเรียนโรงเรียนเมทนีดล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สามารถ คว้ารางวัลเหรียญทอง  Gold Medal ในการนำเสนอผลงานจากการประชุมนานาชาติ The NEGERI SEMBILAN INTERNATIONAL EXPOSITION 2021 COMPETITION (NSIEx 2021) 4th October 2021 Organizer: The Innovation and Commercialization Unit, Office of Industrial Linkages, Community and Alumni, UiTM Negeri Sembilan Branch  จัดโดย Universiti Teknologi MARA (Globally Renowned University of Science, Technology, Humanities and Entrepreneurship) การประชุมนานาชาติทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ที่มีผู้เข้าร่วมส่งผลงานจากประเทศต่างๆ มากกว่า 100 ผลงาน จาก 55 สถาบันจากงานประกาศรางวัลในพิธีปิดการประชุม Award Ceremony จัดขึ้นในวันที่ 4 ตุลาคม 2021 ที่ประเทศมาเลเซีย ที่ผ่านมา
    

ด.ญ.อริสา อิวาย กล่าวว่า ตนเองมี 2 แรงบันดาลใจ แรงบันดาลใจแรกของตนก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ พระองค์ท่านทรงเป็นพระบิดาแห่งทรัพย์ด้านการจัดการทรัพยากรดินและน้ำ เพราะเห็นพระองค์ท่านทรงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีแนวพระราชดำริแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตนเองและเพื่อนๆ จึงสืบสานพระราชปณิธานในพระองค์ท่าน ส่วนแรงบันดาลใจที่ 2 คือรศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย (คุณแม่) ซึ่งเป็นอาจารย์สอนคณะเกษตรศาสต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกครั้งที่แม่ไปงานประชุมนานาชาติ ศูนย์วิชาการ มีโอกาสติดตามคุณแม่ ทำให้มีความรู้ แล้วนำแนวความรู้ที่ได้มาคิด มาทำงานวิจัย ตนคิดอยู่เสมอว่าถ้าเราทำดีย่อมได้ดี ถ้าทำด้วยความรักหัวใจรับผิดชอบ มีความตั้งใจ จะทำได้ดีเสมอ
   ด.ญ.อริสา กล่าวอีกว่าขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ ดร.อรทัย สันติเมทนีดล (ผอ.ฝน)ผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดลที่ให้การสนับสนุนในการทำวิจัยและส่งเสริมกิจกรรมประสบการณ์ และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และการทำงานวิจัยที่มีความสุขที่โรงเรียนเมทนีดล พร้อมทั้งขอขอบพระคุณ รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย (คุณเเม่) อาจารย์ประจำสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิจัยสิ่งแวดล้อม และความรู้และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักเรียนเมทนีดลด้วยดีเสมอมา


     ดร.อรทัย สันติเมทนีดล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดล กล่าวว่า ด.ญ.อริสา อิวาย เป็นประธานนักเรียนของโรงเรียนเมทนีดล และมีแรงบันดาลใจจากตนเองในการริเริ่มเรียนรู้ เสนอการดำเนินงาน ดูซึ่งที่ผ่านมามีผลงานที่โดดเด่น อาทิ โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โดยการจัดการขยะในโรงเรียนนำมาทำปุ๋ยไส้เดือนดินในโรงเรียนเมทนีดล ถือเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีมากตามปรัชญาโรงเรียนและแนวทางเรียนรู้คิดเป็นด้วยตนเอง (Active Learning) ของโรงเรียนอีกด้วย ตนและคณะครูเห็นด้วยและสนับสนุนโครงการลงมือปฏิบัติทั้งโรงเรียน ที่สำคัญน้องอริสายังแจ้งว่ามีความสนใจที่อยากจะเขียนบทความทางวิชาการ ด้วยตนเองอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งในการรับรางวัล ผลงานการวิจัยระดับโลกในครั้งนี้ หรือว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่า ตัวน้องอริสา นำความรู้ที่ได้นำไปต่อยอด ทำผลงานจนคว้าคว้ารางวัลเหรียญทอง  Gold Medal ในการนำเสนอผลงานจากการประชุมนานาชาติระดับโลก ที่ประเทศมาเลย์เซีย ในครั้งนี้ของ ด.ญ.อริสา ถือได้ว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดขอนแก่น และประเทศไทย
    ส่วน น.ส.ภัทราภรณ์ วรชิน ครูประจำชั้นกล่าวว่า เด็กหญิงอริสา เป็นเด็กที่มีความตั้งใจดีเยี่ยม ที่ผ่านมาเคยนำโครงการปุ๋ยไส้เดือนดินมาใช้ในโรงเรียนหลังจากที่เรียนรู้จากคุณแม่ เพื่อให้พี่ๆน้องๆนักเรียนได้ศึกษาการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนจากไส้เดือนตัวจิ๋วกับของเหลือทิ้งจากห้องครัวในโรงเรียน คุณครูถือว่าเป็นอีกโครงการที่ดีโครงการหนึ่ง ที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและก่อเกิดองค์ความรู้ที่ดีให้กับนักเรียนได้นำไปต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆ ซึ่งนับได้ว่าเป็นโครงการหนึ่ง ที่นำมาต่อยอด สร้างผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม จนได้รับรางวัลการวิจัยเหรียญทองระดับโลกในครั้งนี้
      ด้าน รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย อาจารย์ประจำสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แม่น้องอริสาฯ บอกว่า น้องอริสา ชอบตามตนไปทำงานในที่ต่างๆ ทั้งการประชุมวิชาการ งานภาคสนามและงานสอนนักศึกษา ได้ซึมซับและเรียนรู้งานวิชาการ จนวันหนึ่งเค้าขอทำงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังเป็นประธานนักเรียน มีผลการเรียนดี ที่ผ่านมาได้นำเสนอโครงการต่างๆซึ่งตน พร้อมทั้งคุณครูเห็นด้วยและสนับสนุนโครงการให้ลงมือปฏิบัติในโรงเรียน แต่ไม่เพียงเท่านั้น มีความสนใจอยากเขียนบทความทางวิชาการ ซึ่งทางโรงเรียนก็สนับสนุนอย่างเต็มที่
    โดยที่ผ่านมาคว้ารางวัลระดับโลกมาแล้ว อาทิเมื่อปี 2561ตอนนั้นเป็นนักเรียนระดับชั้น ป.5 สามารถไปคว้ารางวัลการนำเสนองานวิจัยดีเด่น ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน ที่ ประเทศเมียนมาร์ ดังอีกครั้งเมื่อ ด.ญ.อริสา อิวาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากร.ร.เมทนีดล จ.ขอนแก่น ได้นำเสนอผลงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมของตัวเองด้วยโปสเตอร์และปากเปล่าบนเวทีในการประชุมวิชาการนานาชาติระดับโลก เกี่ยวกับเรื่องน้ำและสิ่งแวดล้อม the 17th World Lake Conference 2018 under the theme of “Harmonious Coexistence of Humans and Lakes -Toward Sustainable Ecosystem Services.” ที่เมืองอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น ท่ามกลางเสียงปรบมือดังสนั่น จากผู้ร่วมประชุมจากหลายประเทศ
   ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา น้องอริสา อิวาย นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนเมทนีดล ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ “รางวัลด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการเกษตร” จากสถาบันฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เอเรคอน  ที่ประเทศกัมพูชา และล่าสุด ปี พ.ศ 2564 น้องอริสา อิวาย นร.โรงเรียนเมทนีดล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปคว้ารางวัลวิจัยเหรียญทองระดับโลก ในการนำเสนอผลงานจากการประชุมนานาชาติทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ที่ประเทศมาเลเซีย.

 306 total views,  3 views today


เรื่องที่เกี่ยวข้อง