วันเสาร์, 10 ธันวาคม 2565

กอ.รมน.ขอนแก่น จัดโครงการ “บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม

กอ.รมน.ขอนแก่น จัดโครงการ “บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 15 ธ.ค.64 ที่ วัดผาสุกประสิทธิการาม ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่นพ.อ.วรพินิจ ขันธุปัฏน์  รอง ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น (ท.)  เป็นประธานพิธีปิดการอบรม โครงการ “บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรม การฝึกอบรมการพัฒนาจิตใจและสร้างจิตสาธารณะ เป็นการนำเครือข่ายเยาวชนเข้ารับฟังการบรรยายสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย โดยมี พ.อ.พัทธพัส ไชยวิเศษ เป็นหัวหน้าโครงการ“บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565   ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระครูธรรมาภิสมัย,ผศ.ดร เจ้าอาวาสวัดผาสุกประสิทธิการาม ให้ใช้สถานที่เป็นที่ฝึกอบรม เยาวชนดังกล่าว


    พ.อ.พัทธพัส ไชยวิเศษ เป็นหัวหน้าโครงการ“บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565  กล่าวว่าวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ  รวมทั้งนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาเป็นแนวทางในการยกระดับคุณธรรมระดับบุคคลเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสังคมคุณธรรมต่อไป

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg 6TyuFJ.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

 233 total views,  2 views today


เรื่องที่เกี่ยวข้อง