วันเสาร์, 29 มกราคม 2565

ขอนแก่น เปิดลานวัฒนธรรมสร้างสุข

ขอนแก่น เปิดลานวัฒนธรรมสร้างสุข
กระทรวงวัฒนธรรมได้มีแนวนโยบายใหม่ของกระทรวงวัฒนธรรม เปลี่ยนมิติของการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรม ให้สามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยปรับเปลี่ยนกระทรวงฯ เป็นกระทรวงเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยแนวความคิด”สร้างเศรษฐกิจวัฒนธรรมใหม่ สร้างรายได้เสริมคุณค่าพัฒนาสังคม” และในด้านหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
    เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ พระธาตุศิโรดม ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดลานวัฒนธรรมสร้างสรรค์จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.
สมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น นางกมนรัตน์ สิมมาคำ วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น เครือข่ายวัฒนธรรม สื่อมวลชน เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ใน พิธีเปิด


     นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยปรับเปลี่ยนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยในโมเดลเศรษฐกิจแบบใหม่ BCG Model (Bio- Circular -Green Economy )ซึ่งจะช่วยต่อยอดจุดแข็งของประเทศให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ในด้านความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม และกระทรวงวัฒนธรรมได้มีแนวนโยบายใหม่ของกระทรวงวัฒนธรรมที่เปลี่ยนมิติของการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรม ให้สามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยปรับเปลี่ยนกระทรวงฯเป็นกระทรวงเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยแนวความคิด”สร้างเศรษฐกิจวัฒนธรรมใหม่ สร้างรายได้เสริมคุณค่าพัฒนาสังคม” และในด้านหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ


   นายพันธ์เทพ กล่าวด้วยว่าโดยทุกคนในหน่วยงานร่วมคิด ร่วมสร้างกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมในการทำงานร่วมกันให้ทำงานอย่างมีความสุข ตามแนวคิดองค์กรแห่งความสุข (Happy workPlace)และทำกิจกรรมที่สนใจร่วมกันเพื่อให้มีความสุข โดยการทำกิจกรรมร่วมกันนอกเหนือจากเวลาทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ได้เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ เปิดพื้นที่สร้างความสุขและจรรโลงใจ ผ่านวัฒนธรรมด้านการแสดง ดนตรีงานฝีมือ การแสดงสินค้า และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม การกีฬา อาหารและการละเล่นต่างๆส่งผลเชิงบวกต่อเด็กเยาวชนและประชาชนโดยรวม


    นายพันธ์เทพ กล่าวอีกว่าซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้คือ บุคลากร นักศึกษาเยาวชน และประชาชนทั่วไป จึงเป็นโอกาสอันดีที่จังหวัดขอนแก่นได้เปิดพื้นที่สร้างสุข สร้างความสุนทรีย์ ในสถานการณ์ภาวะวิกฤตด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยทุกท่านจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเริ่มจากจุดเล็กๆขยายสู่พื้นที่อื่นๆในเชิงสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาสุขภาวะทางกาย และพัฒนาจิตเสริมสร้างให้จังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่สร้างสรรค์ สร้างวัฒนธรรม สร้างสุขเกิดสังคมปลอดภัยน่าอยู่
  “สุดท้ายนี้ผมขอกุศลผลบุญแห่งคุณงามความดีจงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบความสำเร็จและใช้พื้นที่แห่งนี้ด้วยความสุขกายสุขใจบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเปิดโครงการโครงการลานวัฒนธรรมสร้างสุขประจำปี 2560 5 จังหวัดขอนแก่น ณ บัดนี้” นายพันธ์เทพ กล่าว.

 55 total views,  5 views today


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
หมอขอนแก่น บุก โรงงาน ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ต่อเนื่อง ขณะที่วัคซีนเด็กเริ่มฉีดพรุ่งนี้เน้นกลุ่ม อายุ 10-11 ปี เป็นอันดับแรก
ขอนแก่น สั่งเช็คสต็อคห้องเย็นทั้งจังหวัด และให้รายงานสถานะคงคลังทุกวัน หวั่นกักตุนสินค้ารับตรุษจีน พร้อมจัดมหกรรมอาหารทางเลือกลด แลก แจก แถม
ชาวขอนแก่นเชื้อสายจีนทยอยมาเลือกซื้อของไหว้คึกคัก ขณะที่ราคาของไหว้ปรับขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะกระเพาะปลาปรับขึ้นราคาเป็น กก.ละ 800-1,000 บาท
ปรบมือรัวๆเด็กไอที วอศ.ขอนแก่น สอบติด มหาวิทยาลัยอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย
“พระไพศาล” บอกบุญชาวขอนแก่นร่วมปลูกต้นไม้ ปลูกได้ทุกวันและทุกพื้นที่หวั่นปี 65 ฝนแล้ง ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพราะการปลูกต้นไม้มีแต่ได้ประโยชน์
ขอนแก่นเปิดตลาดนัดสีเขียว ตลาดปลอดภัย ปลอดสารพิษ จากฝีมือคนในชุมชน