วันอังคาร, 4 ตุลาคม 2565

โออาร์ จับมือพันธมิตร ผลิตยางกั้นล้อสำหรับที่จอดรถใน พีทีที สเตชั่น สนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางไทย สร้างมูลค่าเพิ่มไม่ต่ำกว่า 4 ล้านบาท

โออาร์ จับมือพันธมิตร ผลิตยางกั้นล้อสำหรับที่จอดรถใน พีทีที สเตชั่น สนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางไทย สร้างมูลค่าเพิ่มไม่ต่ำกว่า 4 ล้านบาท

นายพีระวัฒน์ วชิโรภาสนันท์  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดค้าปลีกน้ำมัน และ นายภาณุพันธ์ ทรัพย์จรัสแสง ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมสถานีบริการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) พร้อมด้วย นายสุพจน์ สุวรรณพิมลกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เค.โพลีเมอร์ จำกัด (SKP)  นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย นายวิสูตร สุชาฎา ประธานสหกรณ์กองทุนสวนยางโสตประชา และนางสาววนิดา อุทัยสมนภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พาณิชยกิจและการตลาด บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดตัวโครงการเพิ่มมูลค่ายางพาราไทย ส่งเสริมเกษตรกรไทยในการแปรรูปยางพารา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ยางพารา และพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราไทยอย่างยั่งยืน โดยการนำวัตถุดิบยางพาราจากสหกรณ์มาผลิตเป็น ยางกั้นล้อ (RUBBER WHEEL STOPPER) สำหรับที่จอดรถภายในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น โดยนำร่องติดตั้งที่สาขาสุขสวัสดิ์เป็นแห่งแรก

โครงการความร่วมมือในครั้งนี้ มุ่งหวังเป็นอีกหนึ่งช่องทางเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรไทยในการแปรรูปยางพาราเป็นสินค้า เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพารา นอกเหนือจากการส่งขายเป็นวัตถุดิบเพียงอย่างเดียว โดยเริ่มต้นจากนำมาขึ้นรูปเป็นยางกั้นล้อ (RUBBER WHEEL STOPPER) สำหรับที่จอดรถภายในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ซึ่งมีความทนทาน สวยงาม และปลอดภัยกว่าแท่งปูน อีกทั้งยังลดอันตรายจากการบาดเจ็บจากการเดินสะดุด โดย โออาร์ ได้ร่วมกับ บริษัท เอส. เค. โพลีเมอร์ จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนยาง ออกแบบยางกั้นล้อดีไซน์พิเศษสำหรับ พีทีที สเตชั่น และผลิตตัวสินค้า และได้รับการสนับสนุนจาก 3 องค์กร ได้แก่ การยางแห่งประเทศไทย ที่มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่ายางพาราไทย ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพารา สหกรณ์โสตประชา สหกรณ์นำร่องที่ได้รับเลือกเป็นผู้ขึ้นรูปชิ้นส่วนยางและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจาก SKP และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนวัตถุดิบจากพลาสติกซึ่งเป็นชิ้นส่วนประกอบของยางกั้นล้อ โดยมีมูลค่าโครงการเริ่มต้นไม่ต่ำกว่า 4 ล้านบาท ในระยะเวลา 2 ปีแรก และเตรียมขยายผลไปยังสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ทั่วประเทศ

โออาร์ พร้อมร่วมเติมเต็มโอกาสในการเติบโตร่วมกันกับทุกชีวิต โดยดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใช้ศักยภาพที่มี เพื่อสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นคู่ค้า ผู้ประกอบการ รวมถึงชุมชน ให้มีโอกาสที่จะเติบโตสู่ความสำเร็จ มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี อีกทั้งยังมุ่งผลักดันให้แบรนด์ พีทีที สเตชั่น ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางที่จะร่วมเติมเต็มทุกความสุขและเติบโตไปพร้อมกับทุกชุมชน (Living Community) โดยพัฒนาและออกแบบองค์ประกอบที่อยู่ใน พีทีที สเตชั่น ให้สามารถตอบโจทย์และครอบคลุมการเติมเต็มความสุขให้ครบทุกความต้องการของคนไทย

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

 400 total views,  1 views today


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พีทีที สเตชั่น พร้อมเปิดพื้นที่ในสถานีบริการให้เป็นจุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
โออาร์ จับมือ พม. และพันธมิตร ร่วมสร้างโอกาสให้กลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส พัฒนาทักษะอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
โออาร์ ร่วมจารึกประวัติศาสตร์ไทยอีกครั้ง ในงาน “โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2022” สร้างความประทับใจให้แฟนมอเตอร์สปอร์ตทั่วโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
CEO OR รับรางวัล THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022 ตอกย้ำความโดดเด่นการเป็นสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปีในอุตสาหกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
OR เปิด Café Amazon สาขาที่ 14 ที่นครโฮจิมินต์ ขยายธุรกิจร้าน Café Amazon ในเวียดนาม
OR รับรางวัล Sustainability Excellence Award 2022 ในฐานะองค์กรที่ขานรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและมีแนวทางดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน