วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

ขอนแก่น Kick off ฉีดวัคซีน เด็กอายุ 5-11 ปี พร้อมกันทั้งจังหวัด 2 กพ.

ขอนแก่น Kick off ฉีดวัคซีน เด็กอายุ 5-11 ปี พร้อมกันทั้งจังหวัด 2 กพ.
จ.ขอนแก่น กำหนดการ Kick off การฉีดวัคซีน ในเด็กอายุ 5-11 ปี วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ฉีดพร้อมกันทั้งจังหวัด โดยขอให้ฉีด School Based และผู้ปกครองต้องเซ็นใบยินยอม พบการติดเชื้อรายใหม่ 167 ราย การติดเชื้อรายวันมีแนวโน้มลดลง
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า ต่อกรณีที่ นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) จังหวัดขอนแก่น (EOC) ผ่านการประชุมทางไกล Web Conference ครั้งที่ 12/2565 โดยมีประเด็นติดตามและข้อสั่งการที่สำคัญ ดังนี้
จากการประชุม EOC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 31 มกราคม 2565 คำแนะนำในการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม ดังนี้ 1) กรณี เข็มที่ 1 ฉีด MRnA เข็มที่ 2 Viral Vector 2) AstraZeneca 1+ AstraZeneca2 + AstraZeneca3 (Triple AstraZeneca) เข็มที่ 2,3 ระยะห่าง 6 เดือน 3) เด็ก 12-17 ปี ที่ฉีด Sinopharm 2 เข็ม กระตุ้นด้วย AstraZeneca
ติดตามสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมือวันที่ 31 มกราคม 2565 พบการติดเชื้อรายใหม่ 167 ราย การติดเชื้อรายวันมีแนวโน้มลดลง พบการติดเชื้อในทัณฑสถานขอนแก่น การติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนในชุมชน อำเภอพล งานศพ ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ในอำเภอเมืองขอนแก่น และพบติดเชื้อต่อเนื่องในตลาดบางลำภู สถานพยาบาลของรัฐ อำเภอเมืองขอนแก่นCovid Free Setting สถานประกอบการประเมินตนเองผ่าน Platform > Thai Stop Covid และ Thai stop Covid Plus ขอให้ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น อุตสาหกรรมจังหวัด ปกครอง แรงงานจังหวัด การท่องเที่ยว สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวขอนแก่น นำเสนอข้อมูลในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เพื่อร่วมขับเคลื่อนต่อไป
ติดตามการฉีดวัคซีน และการบริหารจัดการวัคซีน กำหนดการ Kick off การฉีดวัคซีน ในเด็กอายุ 5-11 ปี ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนฮั้วเคี้ยว ขอนแก่น และกำหนดฉีดวัคซีนพร้อมกันทั้งจังหวัด โดยขอให้ฉีด School Based และผู้ปกครองต้องเซ็นใบยินยอม.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

 193 total views,  2 views today


เรื่องที่เกี่ยวข้อง