วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

“ขอนแก่น” มอบของขวัญปีใหม่ คนอายุเกิน-100


จังหวัดขอนแก่น เมืองชุมนุมคนอายุเกินร้อยปี พบคนอายุเกิน 100 ปี มากถึง 83 คน รองผู้ว่าฯจับมือ พม. ลุยมอบของขวัญปีใหม่ ส่งความสุข เสริมสร้างกำลังใจ ให้กับผู้สูงอายุและครอบครัว พร้อมขอเคล็ดลับอายุยืนส่งมอบให้กับลูกหลานให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
เมื่อวันที่ 3 ก.พ.25645 นายพันธ์เทพ เสาโกศล รอง ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วยนายสุภวัฒน์ หนูพริก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จ.ขอนแก่น นำของขวัญปีใหม่ส่งมอบความสุข ความปรารถนาดีของคนขอนแก่น เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุและครอบครัว ในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จำนวน 2 ราย ได้แก่นางทอง แสนเหนือ อายุ 109 ปี ณ บ้านเลขที่ 26 หมู่ 15 ต. บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น ,นายน้อย สารแสง อายุ 104 ปี ณ บ้านเลขที่ 81 หมู่ 11 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น ตามแผนการดำเนินงานของ พม.ในการส่งมอบความสุขให้กับกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีรายได้ร้อย ผู้ยากไร้ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยมีนายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชาวบ้านร่วมรับมอบ
นายสุภวัฒน์ หนูพริก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่าจังหวัดขอนแก่น โดยความร่วมมือของหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) และภาคส่วนต่าง ๆ จัดกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2565 แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปี จำนวน 83 คน ระหว่างวันที่ 3 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ภูมิลำเนาของผู้สูงอายุฯ ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ 23 อำเภอ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบความสุข ความปรารถนาดีของคนขอนแก่น เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุและครอบครัวตลอดปี พ.ศ. 2565
นายสุภวัฒน์ กล่าวด้วยว่าสำหรับพื้นที่อื่นอีก 81 ราย หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จะนำชุดของขวัญดังกล่าวไปมอบให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ตามภูมิลำเนา จนครบทุกราย


นายสุภวัฒน์ กล่าวอีกว่าทั้งนี้ ชุดของขวัญปีใหม่ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าน้ำพอง), บริษัท ขอนแก่นบริวเบอรี่ จำกัด, บริษัท เอ็กซอน โมบิล เอ็กซ์ โพลเรชั่น แอนด์โพรดักชั่น โคราชอิงค์, นายวีระศักดิ์ สัจจเดว์ ประธานไทยซิกข์จังหวัดขอนแก่น (ใจงามผ้าม่าน)ตลอดทั้งความร่วมมือของอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ทำให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ของการส่งมอบความสุขในปี พ.ศ. 2565
ด้าน นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าจากการสำรวจพบว่าจังหวัด ขอนแก่น มีผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 100 ปี มากถึง 83 คน ซึ่งถือเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญที่เป็นเสาหลักอยู่กับคนขอนแก่นมาอย่างยาวนาน โดยผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 100 ปีนั้นเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านของการดำรงชีวิต ซึ่งจากการพูดคุยจะเห็นได้ว่าทุกคนนั้นมีการใส่ใจในสุขภาพกายและใจ ทั้งในเรื่องของการรับประทานอาหาร การครองตนอยู่ด้วยความพอเพียง การมีกิจวัตรประจำวันที่งดงามจนกลายเป็นเสาหลักและเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในครอบครัวได้เป็นอย่างดี
นายพันธ์เทพ กล่าวด้วยว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการที่เราจะได้สูตรเด็ดเคล็ดลับของแต่ละท่าน ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติตนเองในด้านต่างๆ จนมีอายุยืนได้อย่างยาวนาน และต้องยอมรับว่าครอบครัวนั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะเป็นพลังหนุนเสริมให้กับผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามจังหวัดและ พม.ยังคงตรวจติดตามและให้กำลังใจ ทั้งในเรื่องของการดูแลสุขภาพ ด้วยการส่งเจ้าหน้าที่จิตอาสาและ อสม.มาดูแลเรื่องสุขภาพอย่างใกล้ชิด ควบคู่ไปกับการมาเยี่ยมเยือนด้วยชุดของขวัญอย่างนี้อย่างต่อเนื่องต่อไปโดยไม่ต้องรอเฉพาะในช่วงของเทศกาลเท่านั้น”
นายพันธ์เทพ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ตามนโยบายของ พม.ที่ถือว่าเป็นการส่งมอบของขวัญปีใหม่ มีทั้งหมด 8 ชิ้น ประกอบด้วย ชิ้นแรก คือการพัฒนาที่อยู่อาศัย, ชิ้นที่ 2 สายด่วน พม. 1300 ที่สามารถให้บริการตลอด 24 ชม., ชิ้นที่ 3 คือการร่วมสานพลัง มอบของขวัญแก่น้อง, ชิ้นที่ 4 คือ พม.สร้างอาชีพครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ของขวัญชิ้นที่ 5 คือรายการโทรทัศน์สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ, ชิ้นที่ 6 คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน, ชิ้นที่ 7 คือการสนับสนุนซ่อมแซมปรับปรุงบ้านใหม่ให้กับกลุ่มเปราะบาง คนพิการ และผู้สูงอายุ และชิ้นสุดท้าย คือการจัดบริการจิตอาสา ดังนั้นจากนี้ไปการทำงานร่วมกันระหว่างจังหวัดกับหน่วยงานของกระทรวง พม.ในระดับพื้นที่จะต้องเข้มข้นมากขึ้นตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
“การส่งมอบความปรารถนาดีจากคนขอนแก่นให้กับบุคคลอันเป็นที่รักและเคารพที่อยู่คู่กับเมืองของเรามาอย่างยาวนาน จะเป็นการสร้างกำลังใจให้กับผู้สูงอายุและครอบครัวอย่างมาก เนื่องจากผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 100 ปีนั้น เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านของการดำรงชีวิตของพวกเราที่เป็นคนรุ่นลูกหลาน”นายพันธ์เทพ กล่าว.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

 168 total views,  1 views today


เรื่องที่เกี่ยวข้อง