วันพุธ, 10 สิงหาคม 2565

กศน.พร้อมจัดมหกรรม 1 กศน.ตำบล 1 หลักสูตรอาชีพคุณภาพ โชว์ผลงานกลุ่มจังหวัดภาคอีสานจากผลิตภัณฑ์ประจำถิ่นนับ 100 รายการ

กศน.พร้อมจัดมหกรรม 1 กศน.ตำบล 1 หลักสูตรอาชีพคุณภาพ โชว์ผลงานกลุ่มจังหวัดภาคอีสานจากผลิตภัณฑ์ประจำถิ่นนับ 100 รายการ ตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 22 ก.พ.2565 ที่ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น น.ส.ทรงศรี วิระรังษิยาภรณ์ รองเลขาธิการ กศน. พร้อมด้วย นายพันธ์เทพ เสาโกศล รอง ผวจ.ขอนแก่น และนายถาวร พลีดี ประธานกลุ่มสำนักงาน กศน.กลุ่มร้อยแก่นสาร ร่วมกันแถลงข่าวการจัดมหกรรม 1 กศน.ตำบล 1 หลักสูตรอาชีพคุณภาพ ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน.ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น ในระหว่างวันที่ 11-12 มี.ค.ที่จะถึงนี้ที่ จ.ขอนแก่น ท่ามกลางความสนใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการแถลงข่าวอย่างพร้อมเพรียง

น.ส.ทรงศรี วิระรังษิยาภรณ์ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายการจัดการศึกษาและภารกิจเร่งด่วน เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาทักษะอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างอาชีพและรายได้ รวมทั้งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมอบหมายให้สำนักงาน กศน. ดำเนินการส่งเสริมการจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทำ เน้นหนักในกลุ่มผู้ทีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยที่ กศน. ได้จัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาอาชีพ ใน 5 กลุ่มอาชีพ ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม ,อุตสาหกรรม,พาณิชยกรรมและบริการ ความคิดสร้างสรรค์ และอาชีพเฉาะทาง รวมทั้งสิ้น 10 หลักสูตร โดยในการจัดทำหลักสูตรนั้นจะเน้นสภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาและประชาชนในพื้นที่ ว่าชุมชนต่างๆนั้นต้องการอะไร มีวัตถุดิบอะไร จากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการและขั้นตอนในความเป็นไปได้ เพื่อให้คณะทำงานของ กศน.ในระดับตำบลได้ออกแบบการดำเนินงานในการพัฒนาหลักสูตร ที่เรียกได้ว่าเป็นการจัดการแบบองค์รวม จนวันนี้มีตำบลที่ผ่านการอบรมและมีการพัฒนาจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์เด่นประจำถิ่นที่จะถูกนำมาแสดงผลงานในงานดังกล่าวรวมกว่า 100 ผลิตภัณฑ์


“นอกจากการดำเนินงานตามความต้องการของชุมชน ที่คณะทำงานของ กศน.จะเข้าพื้นที่พูดคุยและออกแบบการดำเนินงานร่วมกันในด้านต่างๆแบบองค์รวมแล้วนั้น ยังคงมีการเสริมด้านนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งช่องทางทางการตลาด ที่จะเน้นการฝึกทักษะ และความกล้าในกลยุทธิ์ทางการขาย คู่ขานไปกับการหาช่องทางทางการตลาดในพื้นที่ต่างๆ จึงจะเห็นได้ว่าขณะนี้ผลิตภัณฑ์ของแต่ละชุมชนสามารถที่จะถูกนำมาจำหน่ายได้แบบออนไลน์ หรือจำหน่ายผ่านทางเวปไซค์ ที่ผู้ผลิต ซึ่งก็คือชุมชนนำผลิตภัณฑ์ของตนเองมานำเสนอและจำหน่ายให้กับลูกค้าที่สามารถพูดคุยและเจรจาซิ้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ได้ในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่การจัดส่งสินค้า กศน.ได้ประสานงานร่วมกับกับ บ.ไปรษณีย์ไทย จำกัด ทำหน้าที่รับและส่งสินค้าจากชุมชนส่งตรงถึงบ้านลูกค้าได้ในราคาที่กำหนดไว้อีกด้วย”

น.ส.ทรงศรี กล่าวต่ออีกว่า การจัดงานมหกรรม 1 กศน.ตำบล 1 หลักสูตรอาชีพคุณภาพ ที่กำหนดจัดขึ้นที่ จ.ขอนแก่น ในวันที่ 11-12 มี.ค.ที่จะถึงนี้ นอกจากจะเป็นการนำผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่สัมฤทธิ์ผลจากการดำเนินโครงการในกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนกลางมาแสดงและจำหน่ายรวมกว่า 100 รายการแล้ว ยังคงมีการจัดให้มีกิจกรรมต่างๆภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด ด้วย ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีการเสวนาและบรรยายทางวิชาการ ทั้งในเรื่องขอการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาชีพเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน การบริหารจัดกรฟาร์มขนาดเล็ก สู่ร้านค้าชุมชน การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน กศน.ร้อยเอ็ด,ขอนแก่น,มหาสารคาม และ จ.กาฬสินธุ์ กับสถาบันการเงิน คือ ธนาคารออมสิน และ ธนาคาร ธกส. กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เกษตรจังหวัด,พัฒนาชุมชนจังหวัดและพาณิชย์จังหวัด ในการร่วมกันพัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดคือขณะนี้พบว่าแรงงานได้กลับภูมิลำเนาจากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้น ทั้งหมดจะได้เข้าถึงการให้บริการของ กศน.ในการที่จะส่งเสริมความรู้ สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นที่ยอมรับของตลาด ตามแผนงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพในทุกมิติอีกด้วย

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

 104 total views,  1 views today


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ผบ.มทบ.23 มอบบ้าน “โครงการปลูกด้วยรัก พักด้วยใจ”
คณะวิทยาศาสตร์ มข. เชิญเที่ยวงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565
เซ็นทรัลพัฒนา ร่วมกับ เคเอฟซี จัดแคมเปญ “สุขส่งต่อ” ชวนคนไทยทั่วประเทศ ฉลองเทศกาลวันแม่ ส่งต่อความสุขให้กับผู้หญิงในทัณฑสถานหญิง
เปิดเวทีประชุม ‘HIA Forum’ 2565ผนึกกำลัง ‘ท้องถิ่น-วิชาการ-ชุมชน’ร่วมขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพประชาชนยั่งยืน
อีสานโพล ประกาศรางวัลแห่งปีครึ่งปีแรกที่คนอีสานชื่นชอบ ยก “ชัชชาติ” เป็นนักการเมืองแห่งปี-ช่อง 3 คว้ารางวัลสถานีโทรทัศน์แห่งปี
ขอนแก่น ยูไนเต็ด พร้อมสู้ศึกไทยลีก 1 ฤดูกาล 2022/23 “บิ๊กต้อม” ย้ำชัดปีนี้สนุกแน่ พร้อมรอลุ้นเซอร์ไพร์คว้าตั๋ว AFC ให้ได้