วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

จิตอาสาขอนแก่นพร้อมใจ ปรับปรุงที่อยู่อาศัยครัวเรือนยากจน ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

01 มี.ค. 2022
270

จิตอาสาขอนแก่นพร้อมใจ ปรับปรุงที่อยู่อาศัยครัวเรือนยากจน ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลัง สป.จีนสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือนำร่อง ที่ อ.มัญจาคีรี กว่าแสนบาท

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 28 ก.พ.2565 ที่บ้านเลขที่ 25 บ.เขวา ม.15 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย น.ส.อัญชนิดา กมลเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศ การพัฒนาชุมชน และนายพยุง เหล็กดี นายอำเภอมัญจาคีรี นำประชาชนจิตอาสา ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนปรับปรุงที่อยู่อาศัยครัวเรือนยากจน ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ยุทธศาสตร์ “แก่นคูน เกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน” โดยมีประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด

นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการ จ.ขอนแก่น กล่าวว่า การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างบูรณาการ โดยมีแนวทางขับเคลื่อน ด้วยการกำหนดให้คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศพจ.) ทุกระดับ เปิดปฏิบัติการในพื้นที่ได้ตรวจสอบและเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP Logbook ซึ่ง อ.มัญจาคีรี มีครัวเรือนที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูล ใน 5 มิติ จำนวน 119 ครัวเรือนแยกเป็นด้านสุขภาพ 47 ครัวเรือน ด้านความเป็นอยู่ 59 ครัวเรือน ด้านการศึกษา จำนวน 21 ครัวเรือน ด้านรายได้ 115 ครัวเรือน และด้านการเข้าถึงบริการ ภาครัฐ จำนวน 3 ครัวเรือน ทำให้วันนี้คณะทำงานร่วมทุกฝ่ายจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนปรับปรุงที่อยู่อาศัยครัวเรือนยากจน ของประชาชนชาวขอนแก่น ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้ยุทธศาสตร์ แก่นคูน เกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน

” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมัญจาคีรี ได้รับการ สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของครัวเรือนยากจนจากสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 107,645 บาท เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ แต่เนื่องจากไม่มีงบประมาณจ้างแรงงาน จึงได้รวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชน ร่วมจากทุกหน่วยงานช่วยกันปรับปรุง ที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนให้มีสภาพแข็งแรง น่าอยู่ ทั้งนี้ จ.ขอนแก่น ได้มีการจัดตั้ง ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ ศจพ. และคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง หรือคจพ. เพื่อเป็นกลไกเชิงนโยบายในการบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคนทุกช่วงวัย ในทุกพื้นที่ของจังหวัด อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน”

นายพนม กล่าวต่ออีกว่า การจัดตั้งศูนย์อำนวยการปฏิบัติการ ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นั้นได้กำหนดจัดตั้งขึ้น ในระดับ เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 6 แห่ง และระดับปฏิบัติการ โดยจัดตั้งทีมปฏิบัติการขจัดความ ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ รวม 211 ทีม โดยมีการจัดตั้งทีมพี่เลี้ยงเพื่อดูแล ติดตามการแก้ปัญหา ความยากจนของครัวเรือนอย่างใกล้ชิด ครอบคลุมทั้ง 26 อำเภอ เพื่อให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนแก่ครัวเรือนเป้าหมายทั้งจังหวัด 3,569 ครัวเรือน 9,090 คน นั้นมีความคืบหน้าและมีผลการดำเนินงานอย่างสัมฤทธิ์ผล ซึ่งกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนปรับปรุงที่อยู่อาศัย ของนางทองคูณ ไทยทวี ที่ อ.มัญจาคีรี วันนี้เป็นกลไกการทำงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนฯ ที่จะแสวงหาช่องทางในการช่วยเหลือ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และให้ชาวขอนแก่น มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

 268 total views,  2 views today


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
CH พร้อมโรดโชว์ 14 จังหวัด ฉายภาพรวมธุรกิจและกลยุทธ์การเติบโตแก่นักลงทุน ตอกย้ำศักยภาพหุ้นอุตสาหกรรมอาหารที่สามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน
คณะแพทยศาสตร์ มข.จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประชาชน 50 years MDKKU: Mom & Kids Day 2022 ส่งต่อสุขภาพดีจากคุณแม่สู่ลูกน้อย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ชาวขอนแก่นพร้อมใจทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติและวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
มข.จัด Agro Tour ปลูกฝังเด็กวัยฟันน้ำนม เรียนรู้รากเหง้าวิถีเกษตรไทย(มีคลิป)
สารทจีนขอนแก่นคึกคัก ชาวขอนแก่นออกมาเลือกซื้อสินค้าตลอดทั้งวัน ขณะที่ราคาจำหน่ายปรับแพงขึ้นบางรายการซึ่งลูกค้าต่างเข้าใจ
ผบ.มทบ.23 มอบบ้าน “โครงการปลูกด้วยรัก พักด้วยใจ”