วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ขอนแก่น จับมือ อุดร-หนองคาย สร้างเศรษฐกิจใหม่ 3 แสนล้านบาท ในกลุ่มเวลเนส เน้นกลุ่มคนรักษ์สุขภาพและนักท่องเที่ยวต่างชาติ

09 มี.ค. 2022
116

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 8 มี.ค.2565 ที่ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมการรับฟังความคิดเห็นกรอบและแนวทางการเขตระเบียงเศรษฐกิจเวลเนส ซึ่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับ สมาคมโรงแรมภาคอีสาน, กฎบัตรไทย, สมาคมการผังเมืองไทย พร้อมด้วยองค์กรเครือข่าย ได้จัดการประชุมขึ้น โดยมีผู้ประกอบการด้านสุขภาพ และนักวิชาการด้านสุขภาพ และการแพทย์แผนไทย ในเขต จ.อุดรธานี,ขอนแก่น และ จ.หนองคาย เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด

นายฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย ในฐานะเลขานุการกฎบัตรไทย กล่าวว่า พื้นที่ภาคอีสานตอนกลางและตอนบน มีลักษณะเป็นประตูเชื่อมต่อโครงข่ายเศรษฐกิจระดับอนุภูมิภาค ปัจจุบันได้รับอานิสงค์จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน ที่สามารถเชื่อมต่อการค้าการลงทุนกับประเทศในอนุภูมิภาคได้โดยตรงทั้งทางถนน ทางราง และทางอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเชื่อมต่อการขนส่งทางอากาศที่มีท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีและท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น รวมทั้ง การขนส่งทางรางที่เชื่อมต่อทางตรงกับ สปป.ลาว และประเทศจีน ทั้ง
หนองคาย, อุดรธานี และขอนแก่นต่างเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง สามารถรองรับ
ปริมาณการเดินทางและการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ได้

” ปัจจุบันกิจกรรมเศรษฐกิจมากกว่าร้อยละ 25 ได้
เชื่อมโยงการค้าและการลงทุนกับต่างประเทศ เมื่อรวมกิจกรรมเศรษฐกิจที่ทั้ง 3 จังหวัดผลิตได้ จะมีมูลค่า
มากกว่าร้อยละ 30 ของจังหวัดในภาคอีสานทั้งหมด ไม่นับรวมความเข้มแข็งของศูนย์เศรษฐกิจใจกลางเมือง
ของ 2 จังหวัด คือเทศบาลนครอุดรธานีกับเทศบาลนครขอนแก่น ที่มีความหนาแน่นของประชากรและ
มีความหนาแน่นของกิจกรรมเศรษฐกิจสูงระดับสูง อีกทั้งพื้นที่นี้ ยังมีจุดแข็งจากการเป็นฐานการวิจัย ฐานการ
พัฒนานวัตกรรมและเป็นศูนย์รวมของความเชี่ยวชาญบุคลากรด้านการแพทย์และสุขภาพของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งความพร้อมและความแข็งแกร่งที่กล่าวนั้น สามารถต่อยอดพัฒนาเป็นศูนย์บริการเวล
เนสระดับอนุภูมิภาคได้ไม่ยากและด้วยศักยภาพของพื้นที่ภาคอีสานตอนกลางและอีสานตอนบน กระทรวง
สาธารณสุข โดยคณะทำงานขับเคลื่อนนิเวศอุตสาหกรรม Wellness Hub ได้คัดเลือกให้ขอนแก่น
อุดรธานี และหนองคาย เป็นพื้นที่พัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น 1 ใน 7
ระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสประเทศไทยที่กระทรวงจะเสนอขออนุมัติจัดตั้งจากคณะรัฐมนตรี
สำหรับตำแหน่งด้านการตลาดของพื้นที่ เบื้องต้นคณะทำงานฯ ให้คงบทบาทการเป็นศูนย์บริการทาง
การแพทย์ของขอนแก่นไว้ เนื่องจากขอนแก่นเป็นที่ตั้งของคณะวิชาด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ โดยได้เพิ่มความเข้มข้นกิจกรรมเศรษฐกิจเวลเนสสาขาผลิตภัณฑ์ความงามและเวชศาสตร์ชะลอวัย
(Personal care, Beauty, Anti-aging) และสาขาการแพทย์สมัยใหม่ (Preventive, Personalized
Medicine) เพื่อต่อยอดสร้างความโดดเด่น ด้วยปัจจุบันมีกิจการเวลเนสประเภทโรงพยาบาลและคลีนิค
รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญในสาขาดังกล่าวเปิดให้บริการอยู่เป็นจำนวนมาก”

นายฐาปนา กล่าวต่ออีกว่า สำหรับอุดรธานีและ
หนองคาย ได้เสนอให้มีตำแหน่งที่โดดเด่นด้านอาหารสุขภาพ (Healthy Eating & Nutrition) การแพทย์แผน
ไทย การแพทย์ทางเลือก (Traditional & Complementary Medicine) และการท่องเที่ยวส่งเสริมสุขภาพ
(Wellness Tourism) เนื่องจากมีทรัพยากรด้านต่างๆ ที่สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการ
มูลค่าสูงได้ ทั้งนี้ จากการประมาณการของกฎบัตรไทย เชื่อว่า เศรษฐกิจเวลเนสของ 3 จังหวัดจะมีมูลค่า
มากกว่า 3 แสนล้านบาทในปีที่ 3 ภายหลังจากดำเนินการพัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจแล้วเสร็จ

ด้านนายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการโรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น ในฐานะนายกสมาคม
โรงแรมภาคอีสานกล่าวว่า การพัฒนานิเวศอุตสาหกรรม Wellness Hub ที่ได้เลือกพื้นที่อีสานตอนกลางและตอนบนเป็นเขตระเบียงเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับสมรรถนะกิจการโรงแรมและกิจการส่งเสริมสุขภาพให้เป็นกิจการเวลเนสที่ได้มาตรฐาน โดยได้ร่วมกับกฎบัตร
ไทยเปิดหลักสูตรการจัดการโรงแรมและกิจการเวลเนสสำหรับผู้บริการ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในพื้นที่อัน
ดามัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการฝึกอบรมในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยมีโครงการที่จะเปิดหลักสูตรในพื้นที่ภาค
อีสานในเดือนมิถุนายนนี้ นับเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่โรงแรมจะได้ยกระดับเป็นโรงแรมเวลเนส (Wellness
Hotel) ที่สมบูรณ์ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวสุขภาพจากต่างชาติให้เข้ามายังภาคอีสาน ช่วยสนับสนุนการ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและเพิ่มอัตราการจ้างงานให้กับประชาชนในพื้นที่ได้

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

 116 total views,  2 views today


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอนแก่นคุมเข้มแม่ค้าขายเงาะ-มังคุด-ทุเรียน ตรวจตราชั่งทุกร้าน ป้องกันการเอาปรียบผู้บริโภค หากพบกระทำความผิดเอาผิดตามข้อกฎหมายอย่างเข้มงวด
(มีคลิป)อว.ผนึกพลังนักวิชาการทั่วอีสาน  จัดกิจกรรม “Brainpower Thailand 2022” บุญเปิดบ้านแปงเมือง สร้างคนข้ามพรมแดน สู่อุตสาหกรรมแห่งโลก
“ซีแพค กรีน โซลูชัน” ตะลุยภาคอีสาน จัดกิจกรรมเสวนา“CPAC Green Solution ล้ำ เปลี่ยน โลก Roadshow” ประเดิมที่แรก จ.ขอนแก่น เพื่อยกระดับวงการก่อสร้างไทย และตอกย้ำการเติบโตอย่างยั่งยืน
คลังปิโตรเลียมขอนแก่น ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดหมู่บ้านหนองกุง
แฟนบอลลิเวอร์พูลที่ขอนแก่น แจกข้าวเหนียวมะม่วง 300 กล่อง ฉลองแชมป์ 2 ถ้วยแรก
ขอนแก่นเข้าหน้าฝนแล้ว ชาวบ้านออกหาอึ่งอ่างและเขียด มาขาย ล่าสุดราคาทะลุถึง กก.ละ 400 บาท