วันจันทร์, 4 กรกฎาคม 2565

“อนุพงษ์” ติวเข้ม ผู้ว่าฯ-นายอำเภอ 20 จังหวัดภาคอีสาน เดินหน้าแก้ไขปัญหาความยากจน

12 มี.ค. 2022
240

“อนุพงษ์” ติวเข้ม ผู้ว่าฯ-นายอำเภอ 20 จังหวัดภาคอีสาน เดินหน้าแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับพื้นที่อย่างเด็ดขาด พร้อมย้ำมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน เพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุจนนำไปสู่ความสูญเสียให้ได้

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 11 มี.ค.2565 ที่ โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นประธาน เปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ ศจพ. โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด , ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด , รอง ผวจ.ฯ,ปลัดจังหวัดฯ, พัฒนาการจังหวัดฯ, ท้องถิ่นจังหวัดฯ, และนายอำเภอ จาก 20 จังหวัดภาคอีสาน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มวด
พล.อ.พนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวว่า การประชุมขับเคลื่อนแนวทางของ ศจพ. ในระดับพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคอีสานวันนี้เป็นเรื่องสำคัญ เพราะในการปฏิบัติมีรายละเอียด มีจุดเน้นที่ต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งรัฐบาล ได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การแก้ปัญหาความยากจน แบบมุ่งเป้าแต่ละครัวเรือน หรือ เรียกได้ว่าเป็นการตัดเสื้อให้พอดีตัวโดยมีกลไกการดำเนินงานตั้งแต่ระดับนโยบาย โดยคณะกรรมการฯ ระดับชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน, คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ อขจพ. โดย รมว,มหาดไทย เป็นประธาน ไปจนถึงระดับปฏิบัติในพื้นที่ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด ผ่านศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด หรือ ศจพ.จ.,ระดับอำเภอ ผ่านศูนย์อำนวยการปฏิบัติการฯ อำเภอ ศจพ.อ. และระดับปฏิบัติการ ผ่านทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ และได้มีการตั้ง “ทีมพี่เลี้ยง” เข้าไปจัดทำแผนครัวเรือนร่วมกับทุกครัวเรือนยากจนในทุกหมู่บ้าน,ชุมชน เพื่อไปรับทราบปัญหา ช่วยหาทางแก้ไข และให้การสนับสนุนให้ครัวเรือนมีการวางแผน,แก้ปัญหาตรงตามสภาพปัญหาที่แต่ละครอบครัวกำลังเผชิญ

” เมื่อทราบปัญหาของแต่ละครอบครัวแล้ว ทีมพี่เลี้ยงจะได้นำข้อมูลมารายงาน ศจพ. อำเภอ เพื่อบูรณาการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เสร็จในระดับอำเภอ ทั้ง 5 มิติ ซึ่งเราเรียกว่า 5 เมนูแก้จน ประกอบด้วย ด้านสุขภาพ คือ การดูแลสุขภาพ การติดตามผู้ป่วยเรื้อรัง ด้านความเป็นอยู่คือการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ด้านการศึกษา เช่น การฝึกอาชีพ, ด้านรายได้ เช่น การจัดหาที่ดินทำกิน เกษตรแปลงใหญ่ และ การเข้าถึงบริการภาครัฐ เช่น สนับสนุนเบี้ยผู้พิการ ผู้สูงอายุ ให้ผู้ที่ตกหล่นจากระบบ โดยทีมพี่เลี้ยงจะลงไปพื้นที่เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของครัวเรือนยากจนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ดังนั้นตั้งแต่วันนี้ทีมพี่เลี้ยงจะต้องดำเนินการวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางการแก้ไข ตามหลัก 4 ท คือ ทัศนคติ ทักษะ ทรัพยากร และทางออก โดยให้ครัวเรือนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ การคิด ตามสภาวะแวดล้อมที่สามารถทำได้ และไม่เป็นการบังคับให้เขาทำ โดยพัฒนากรเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเข้าใจให้ทีมพี่เลี้ยงไปสำรวจให้รู้ปัญหา รู้แนวทางการทำงาน และวิเคราะห์ปัญหาทั้งหมดให้ออกมา ด้วยการนำข้อมูลบุคคล,ครัวเรือนเป้าหมายจากระบบ TPMAP ไปกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกับครัวเรือน พร้อมทั้งติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ดูแลอย่างใกล้ชิด”

รมว.มหาดไทย กล่าวต่ออีกว่า คณะทำงานร่วมทุกฝ่ายต้องมีความเข้าใจ ในเมนูแก้จน ทั้ง 5 เมนู รวมถึงวิธีการแก้ปัญหาแบบพุ่งเป้า โดยนายอำเภอเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการบูรณาการ ทั้งนี้ หากพบสภาพปัญหานอกเหนือจากเมนู ให้ประสานหน่วยงานในพื้นที่ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หากไม่สามารถแก้ไขในระดับอำเภอได้ให้รายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บูรณาการ และหากเป็นสภาพปัญหาที่ต้องแก้ไขในระดับนโยบาย ให้รายงานมายังกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี พิจารณาสั่งการต่อไปอย่างไรก็ตามอีกหนึ่งนโยบายที่สำคัญเร่งด่วนคือผู้ว่าราชการจังหวัดฯ จะต้องเข้าไปบูรณาการทุกภาคส่วนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยเฉพาะบริเวณทางข้าม ที่การข้ามถนนแล้วเกิดอุบัติเหตุจะต้องไม่เกิดขึ้นอีก ทุกจังหวัดจะต้องบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดสูงสุด และทำให้คนขับรถมีวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนน รู้กติกา มารยาท และมีจิตสำนึกที่จะคิดถึงความปลอดภัยในภาพรวม

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

 240 total views,  2 views today


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดขอนแก่น แถลงเตรียมพร้อม เปิดประตูต้อนรับ ผู้เข้าประกวด Mister Friendship International 2022 ครั้งแรกในประเทศไทย
ปฏิวัติวงการเกษตรกรรมอินทรีย์ สารบำรุงดิน สารควบคุมวัชพืช หนึ่งทางรอดเกษตรกร ผลงานวิจัย บ. ทีเค ทรัพย์เจริญรุ่งเรือง จำกัด
สภ.เมืองขอนแก่นปล่อยแถวเจ้าหน้าที่สายตรวจ สภ.เมืองขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะประชาชน,ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร
“จีโอ้” กองหน้าทีมชาติไทย จุดประกายเด็กขอนแก่น ฝันให้ไกลไปให้ถึง ทุกคนทำได้ ขณะที่แฟนบอลร่วมเซอร์ไพรส์วันเกิดครบรอบ 23 ปีอย่างอุ่น
ขอนแก่น ตั้งศูนย์เรียนรู้เทียนพรรษา โชว์-ชมและลงมือทำได้ทุกขั้นตอน ด้วยครูภูมิปัญญาพื้นบ้าน ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประจำถิ่น
ขอนแก่นคลายล็อคโควิด-19 รับการเข้าสู่โรคประจำถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมประกาศยกเลิกมาตรการคุมเข้มทุกอย่าง