วันเสาร์, 10 ธันวาคม 2565

กิจกรรมงานโครงการบริจาคโลหิต 1,000,000cc “เลือดข้นคนKKF”

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.ชมรมผู้บริจาคโลหิต 61 ได้ออกหน่วยรับการบริจาคโลหิต ณ บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด สาขาศูนย์บวร มีการจัดกิจกรรมเปิดงานโครงการบริจาคโลหิต 1,000,000 CC “เลือดข้นคน KKF” ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจากนางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี โดยมีตัวแทน จากโรงพยาบาลขอนแก่น ,สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ,หอการค้าจังหวัดขอนแก่น,เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น,เทศบาลตำบลเมืองเก่า ,ชมรมผู้บริจาคโลหิตขอนแก่น61 ,พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมงานในครั้งนี้สำหรับโครงการบริจาคโลหิต 1,000,000 CC “เลือดข้นคน KKF” ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปีการก่อตั้งบริษัทนี้ ได้จัดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของบริษัทในการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ,เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของผู้บริหารและพนักงาน ,เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเพือเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์การดำเนินกิจกรรมด้าน CSR ต่อไป นอกจากนี้ ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมครอบครัวมอบเงิบให้ ชมรมผู้บริจาคโลหิต 61 จำนน 50,000 บาทไว้ใช้ในกิจกรรมฃมรมฯ ยอดรับบริจาคโลหิตวันนี้ 98 ยูนิต

sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

 387 total views,  4 views today


เรื่องที่เกี่ยวข้อง