วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

ชาวบ้านร่วมให้กำลังใจ”ปลัด อบต.แดงใหญ่”ขอนแก่น หลังถูกร้องเรียนให้ย้ายออก

ปลัดอบต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ชี้แจงชาวบ้านต่อกรณีที่เมื่อวานนี้ (5 พฤษภาคม 65) มีผู้นำชาวบ้านบางกลุ่ม และชาวบ้านกลุ่มหนึ่งมาเรียกร้องขับไล่  ออกนอกพื้นที่ด้วยข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นธรรม ย้ำต้องอดทน เพื่อทำงานให้กับพี่น้องประชาชน เชื่อว่าความมุ่งมั่นตั้งใจ คนซื่อสัตย์สุจริต สิ่งหนึ่งที่จะคุ้มครองป้องกันในการทำงานของให้ แคล้วคลาดปลอดภัย ต่อภยันตรายต่างๆที่จะเข้ามา
   เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ที่บริเวณด้านหน้า องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)แดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น นายฐปนรรฆ์  มังคะตา ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง อายุ 65 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 81 หมู่ 6 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยชาวบ้านในตำบลแดงใหญ่ กลุ่มต่างๆอาทิเช่น กลุ่มนักเรียนผู้สูงอายุตำบลแดงใหญ่,กลุ่มสตรีตำบลแดงใหญ่,กลุ่มสานตะกร้าพลาสติก,กลุ่มกองทุนขยะรีไซเคิลสงเคราะห์ชีวิต,กลุ่มเต้นแอโรบิค,กลุ่มแปรสมุนไพรฯลฯกว่า 50 คน โดยได้เดินทางมามอบดอกไม้เพื่อให้กำลังใจ นายธเนศ เทพแดง ปลัดอบต.แดงใหญ่ ต่อกรณีที่เมื่อวานนี้ (5 พฤษภาคม 65) มีผู้นำชาวบ้านบางกลุ่ม และชาวบ้านกลุ่มหนึ่งมาเรียกร้องขับไล่ ตัวปลัดธเนศฯ ออกนอกพื้นที่ด้วยข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นธรรม


   นายฐปนรรฆ์  มังคะตา ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง กล่าวว่าตัวนายธเนศ เทพแดง ปลัดอบต.แดงใหญ่ ได้ทำงานเป็น 10 ปีๆ ที่ผ่านมา ถ้าท่านนายก อบต.แดงใหญ่ สั่งอะไรมา ท่านปลัดก็จะ ปฏิบัติทำตาม โดยในปีนี้ทำอะไรท่านนายกฯก็จะสั่งท่านปลัดฯให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนที่สภาสั่งมา บ้านไหนได้งบมากน้อย นั้นก็อยู่ที่สภาเป็นผู้พิจารณา ซึ่งสภาจะดำเนินการเอาแผนมาให้ท่านนายกณ ต่อจากนั้นตัวท่านนายกฯก็จะทำเป็นแผนเป็นรายปี 


   นายฐปนรรฆ์ กล่าวเพิ่มเติมว่าเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมนั้น ตัวท่านปลัด อบต.แดงใหญ่ ไม่มีอำนาจที่จะตัดงบออก ถ้าท่านปลัดณตัดงบออก ทางสภาก็ต้องทวงติงท่านอยู่แล้ว ในเรื่องนี้คงไม่ใช่ปัญหาที่จะใส่ร้ายท่านปลัดแน่นอน เรื่องที่ 2 คือถ้าท่านปลัด อยู่ต่อตำบลแดงใหญ่ก็จะไม่พัฒนา  ออกนอกพื้นที่ด้วยข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นธรรม เช่นไม่สนองต่องานของชาวบ้าน ไม่จัดสรรงบประมาณไม่โปร่งใส สร้างความแตกแยกในองค์กรหากปลัดอยู่ต่อไปจะทำให้ตำบลแดงใหญ่ไม่พัฒนา


   นายฐปนรรฆ์ กล่าวอีกว่า ซึ่งข้อกล่าวหาต่างๆเหล่านี้ไม่เป็นความจริง เป็นการใส่ร้ายป้ายสีให้ท่านปลัดธเนศ ให้ได้รับความเสียหาย อับอาย เสียภาพพจน์ เป็นการดีสเครดิต ของท่านในห้วงเวลาที่ ท่านปลัดธเนศ อยู่ที่นี่ ตำบลแดงใหญ่ได้รับการพัฒนาไปอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวของชุมชน ในตำบลแดงใหญ่มีหมู่บ้านจัดสรรขึ้นมากมาย ตำบลแดงใหญ่มีความเจริญอย่างเห็นได้ชัด ถนนหนทางได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงกระจายไปทุกหมู่บ้าน ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา มีถนนหนทางเชื่อมกันทุกหมู่บ้านส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลมีรายได้ ทุกกลุ่มอาชีพ ประชาชนมีเศรษฐกิงดีขึ้น สังเกตได้จากการขายตัวของตลาดในชุมชน มีประชาชนมาจับจ่ายใช้สอยกันอย่างคึกคักปลัดธเนศ ร่วมกับนายกคนก่อน ได้พัฒนาตำบลแดงใหญ่ ให้เจริญและตอบโจทย์ให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี ท่านมีผลงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ที่เด่นๆ เห็นชัดเจน เช่นการย้ายที่ทำการ  อบต. มาอยู่ที่แห่งใหม่ ที่ตั้งอยู่ในที่ปัจจุบัน ซึ่งสถานที่ทำการเดิมค่อนข้างที่จะคับแคบ การแก้ปัญหาขยะ โครงการขยะรี ไซเคิลสงเคราะห์ชีวิตโครงการธนาคารอาหาร โครงการธนาคารต้นไม้ โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน เป็นต้น


    ด้านนายธเนศ  เทพแดง ปลัดอบต.แดงใหญ่ ชี้แจง ต่อประชาชนที่มาร่วมให้กำลังใจ ในครั้งนี้ว่าตนเองเป็นข้าราชการประจำ ต้องทำงานร่วมกับประชาชนอยู่แล้ว จริงๆแล้วถ้าตัวแทนของประชาชนก็คือนักการเมืองท้องถิ่น ได้เข้ามากำหนดนโยบาย ในการทำงาน ที่ชัดเจน แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ที่ผ่านมา การปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่สุดความสามารถ ทำงานอย่างสุจริตโปร่งใส มาโดยตลอด โดยไม่เคยทำงานหรือชะลอโครงการใดข้างค้างไว้
  นายธเนศ กล่าวด้วยว่าในการทำงาน ในตำแหน่ง ปลัดอบต.แดงใหญ่ จำนวน13 ปี 6 เดือน ที่นี่ ช่วยพัฒนาพื้นที่ ต.แดงใหญ่ ด้วยดีเสมอมา พร้อมทั้งดูแลพี่น้องบริการประชาชน ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ จนมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เข้ามาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน เหมือนจะมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน มีความเข้าใจที่ขัดแย้งกัน อันนี้ก็เป็นปัญหาที่ต้องทำความเข้าใจเพื่อแก้ปัญหาต่อไป ส่วนปัญหาที่ กลุ่มผู้มาเรียกร้อง ที่ต้องการให้ตนเองย้ายออกไป ข้อเรียกร้องตามที่จับประเด็นได้ คือขัดขวางการทำงาน ของผู้บริหารจริงๆแล้ว ในส่วนที่ท่านนายกฯเข้ามาทำงาน ตนก็สนองต่อการบริหารงานมาโดยตลอด ไม่เคยประวิงเวลาในการเสนองาน


    นายธเนศ กล่าวต่อไปว่าเพราะฉะนั้นเห็นได้จากผู้ใต้บังคับบัญชา หรือลูกน้องที่นำเสนองานต่างๆโดยไม่มีงานค้าง และท่านนายกฯก็ไม่มีการทักท้วงอะไรตนเลย ตนจึงไม่ทราบว่าผลที่ออกมา มีผู้นำ ตลอดจนมีพี่น้องประชาชน ออกมาเรียกร้องให้ตนเองย้ายออกจากการเป็น ปลัด อบต.แดงใหญ่ โดยจะให้ย้ายไปอยู่ที่อื่น เมื่อวานนี้เป็นเพราะสาเหตุอะไร ส่วนตนนั้นทำงานกับการเมืองท้องถิ่นอยู่แล้ว ซึ่งอาจจะเจอแบบนี้บ้างในบางสถานการณ์ ส่วนหนึ่งนั้นทำให้ต้องอดทน เพื่อทำงานให้กับพี่น้องประชาชน ตนเองมีความเชื่อว่าความมุ่งมั่นตั้งใจ คนซื่อสัตย์สุจริต สิ่งหนึ่งที่จะคุ้มครองป้องกันในการทำงานของให้ แคล้วคลาดปลอดภัย ต่อภยันตรายต่างๆที่จะเข้ามา

sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

 231 total views,  1 views today


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เปิดแล้วงานวันเกษตรภาคอีสาน ปีที่ 31 ภายใต้คำขวัญ “นวัตกรรมเกษตรอีสาน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 27 มกราคม –5 กุมภาพันธ์ 2566 นี้
ททท. สำนักงานขอนแก่น ขอเชิญชมเทศกาลดนตรี KhonKaenInternational Jazz Festival 2023 “Swing Night Jazz @ The Museum”
กอ.รมน.จ.ขอนแก่น เปิดฝึกอบรมการพัฒนาด้านการเมืองและการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ
AIS ชำระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ 700 MHz ตอกย้ำผู้ให้บริการ 5G ที่มีแบนวิธกว้างสุด และถือครองคลื่นความถี่มากสุด ครบที่สุดในไทย 
ททท.สำนักงานขอนแก่นเชิญเที่ยวงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2566 เริ่ม 27 มกราคม –5 กุมภาพันธ์ 2566 รวมระยะเวลา 10 วัน ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(มีคลิป)โออาร์มอบผ้าห่มกันหนาวแก่น้องๆโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทันและโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา ประจำปี2566