วันพฤหัสบดี, 1 ธันวาคม 2565

จ.ขอนแก่น ผ่อนคลายมาตรการ ขยายเวลาเปิดให้บริการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้จนถึงเวลา 23.00 น.

จ.ขอนแก่น ผ่อนคลายมาตรการ ขยายเวลาเปิดให้บริการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้จนถึงเวลา 23.00 น
       จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 30/2565 โดยมีนายพันธ์เทพ  เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญ ดังนี้


     อนุญาตให้มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือนจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา 2563- 2564 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 ให้ปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขและประกาศจังหวัดขอนแก่นอย่างเคร่งครัด   
    มอบศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นแจ้งเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งรณรงค์ติดตามเด็กที่มีอายุ 12 -​17 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น 3
    มอบส่วนราชการที่รับผิดชอบสถานประกอบการ Covid Free setting เข้าร่วมประชุมพร้อมแจ้งสถานประกอบการ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของการเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่นซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในการเข้ารับบริการ
    เห็นชอบในแนวทางการดำเนินการเพื่อรองรับการเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนและสถานศึกษาของจังหวัดขอนแก่น
    เห็นชอบให้มีการปรับมาตรการจังหวัดขอนแก่น ด้วยมาตรการการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ในประเด็นในเรื่องของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ทุกสังกัด ให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม หรือการทำกิจการใดๆ ที่มีการรวมคนจำนวนมากได้ โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด
    ขยายเวลาให้ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถเปิดให้บริการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้จนถึงเวลา 23.00 น
    เห็นชอบให้จังหวุัดขอนแก่นเสนอเป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น 26 อำเภอโดยมอบ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น  สำนักงานจังหวัดขอนแก่น  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น  ขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป


    เห็นชอบในแผนและมาตรการการบริหารจัดการสถานการณ์โรค covid เป็นโรคประจำถิ่น
    คณะกรรมการ​โรคติดต่อ​มีความคิดเห็นว่าตู้ร้องเพลงหยอดเหรียญจัดอยู่ในประเภทของคาราโอเกะซึ่งตามประกาศของ สบค ยังคงให้ปิดสถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการสถานบันเทิงคาราโอเกะ สถานประกอบการกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการ อาบอบนวดหรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกันโดยให้ปิดเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงตามประกาศของ สบค
    อนุญาตให้สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งประเภทถนน KHONKAEN 10 ประจำปี 2565​ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2565 ณจังหวัดขอนแก่น โดยให้เป็นไปตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขและประกาศจังหวัดขอนแก่นโดยเคร่งครัด หากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดขอนแก่น เปลี่ยนแปลงและการบริหารจัดการระบบบริกา​รสาธารณสุขเต็มศักยภาพ​ไม่สามารถรองรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้   คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น จะพิจารณาขอให้งดการจัดกิจกรรมดังกล่าว

สนใจลงโฆษณาติดต่อนิตยา-0628929797 ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

 297 total views,  1 views today


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กอ.รมน.ขอนแก่น ผนึก ตร.ชุด ปส.รวบ 5 ผตห.ช่วงงานไหมขอนแก่น
ฟู้ดส์ คลาสสิค บุกอีสานเปิดร้าน “Food and Supply ” ร้านวัตถุดิบอาหารพรีเมี่ยม
เปิดงานไหมฯสืบสานวิถีอีสานดั้งเดิม ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่น Soft Power ประจำปี 2565
ตร.จับมือ ปค.ตรวจค้นอาวุธ สิ่งผิดกฏหมาย ยาเสพติด ในสถานบันเทิงเมืองขอนแก่น
(มีคลิป) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดแข่งขัน Cover Dance รายการแข่งขัน “INNO Cover Dance Contest 2022 at the Museum”
ไข่ไก่ขอนแก่น ปรับราคาลงแผงละ 6 บาท ขณะที่พ่อค้าคาดการณ์ว่าราคาไข่ไก่จะทรงตัวต่อเนื่องไปจนถึงหลังปีใหม่ ด้วยเหตุต้นทุนการเลี้ยงยังคงที่