วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

คลังปิโตรเลียมขอนแก่น ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดหมู่บ้านหนองกุง

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 คลังปิโตรเลียมขอนแก่น และฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณขวัญชนก จิตละม่อม ผจ.ผ.บข. และพนักงาน ร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดหมู่บ้าน โดยจิตอาสาชุมชนบ้านหนองกุงและคณะทำงานรักษ์ แอท หนองกุง ภายใต้โครงการ TOGETHER พื้นที่ คลังปิโตรเลียมขอนแก่น

sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

 450 total views,  1 views today


เรื่องที่เกี่ยวข้อง