วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

มข.จับมือร่วม 4 องค์กรพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ ต่อยอดการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยหลักวิชาการ-เงินทุน และการจัดการองค์ความรู้อย่างเข้มข้น

มข.จับมือร่วม 4 องค์กรพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ ต่อยอดการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยหลักวิชาการ-เงินทุน และการจัดการองค์ความรู้อย่างเข้มข้น

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 พ.ค. 65 ที่ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ มข. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น, นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และนายมรกต พิธรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วย การพัฒนาวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการส่งเสริมการเกษตร ระหว่าง กรมส่งเสริมการเกษตร กับ มข.และการบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วย การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม ระหว่าง กรมส่งเสริมการเกษตร,มข., ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในการขับเคลื่อน โดยมีนักวิชาการ,นักวิจัย รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานอย่างพร้อมเพรียง

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือดังกล่าว ทุกฝ่ายมีเป้าหมายร่วมกันคือ พัฒนาภาคการเกษตรกรรม สนับสนุนเทคโนโลยี ผลงานวิจัยด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากควบคู่กับการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายสำคัญคือยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย ภายใต้การขับเคลื่อนผ่านชุมชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทั้งนี้ในช่วงของการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่หันมาทำการเกษตรเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคนกลุ่มนี้ถือว่าเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของไทย

” ปัจจุบันพบว่าเกษตรรุ่นใหม่มีกว่า 18,000 คนและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งบางคนอาจขาดองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้อง ความร่วมมือครั้งนี้จึงจะเป็นพลังในการเสริมทัพเกษตรกรรุ่นใหม่ให้ภาคการเกษตรแข็งแกร่งขึ้น ซึ่ง ทั้ง 4 องค์กรเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนครั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ มีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์กลางสร้างองค์ความรู้ ธกส.เป็นแหล่งเสริมเงินทุน ขณะที่สมาคมศิษย์เก่าเป็นพลังเสริมทัพบุคลากรที่จะพัฒนางานด้านการเกษตรในภาพรวมต่อไป”

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงนี้ เพื่อเป็นแนวทางความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงาน ในการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม โดยการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ด้วยเทคโนโลยีด้านเกษตรกรรมยั่งยืน พร้อมทั้ง ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ตลอดจน การถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหา เศรษฐกิจ สังคม    และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากควบคู่ไปกับการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ภายใต้การขับเคลื่อนผ่านชุมชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาต่อไป

       จากนั้น ผู้บริหาร 4 หน่วยงาน ได้ร่วมเยี่ยมชมผลงานความร่วมมือที่ผ่านมา ผลงานวิจัยพร้อมใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเยี่ยมชมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนนตามแนวทางวนเกษตรของธนาคารต้นไม้บ้านท่าลี่ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่การดำเนินกิจกรรมของ ธ.ก.ส. เพื่อเป็นแนวทางที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือ 4 หน่วยงาน ต่อไป

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

 150 total views,  1 views today


เรื่องที่เกี่ยวข้อง