วันจันทร์, 4 กรกฎาคม 2565

เรียนฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย มข. เปิดรับผู้เรียนตั้งแต่่อายุ 50 ปีขึ้นไป เข้าร่วมโครงการการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมสมรรถนะและการสร้างอาชีพเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่

เรียนฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครผู้เรียนตั้งแต่่อายุ 50 ปีขึ้นไป เข้าร่วมโครงการการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมสมรรถนะและการสร้างอาชีพเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมีรูปแบบการเรียนแบบ online ผ่่านเว็บไซต์โครงการ https://eschool.kku.ac.thเรียนได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เนตได้มีเป้าหมายเพื่อสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่ได้ระดับสากล มีความหลากหลายด้านการจัดการเรียนการสอนและการถ่ายทอดความรู้ สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ผู้สูงวัยให้สามารถพึ่งพาและช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ซึ่งพัฒนาทักษะที่เป็นความชํานาญและเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยให้กับสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับการสนับสนุนโครงการจาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมโดยมีรายวิชากว่า 20 รายวิชา จากวิทยากรอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้หลักสูตร ดังนี้1. การเกษตรสําหรับผู้สูงวัย- สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการเกษตรได้ด้วยตนเอง รวมถึงความรู้ด้านการนําเทคโนโลยีมา พัฒนาการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นด้านการปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลา การพัฒนาพื้นที่ รอบบ้านตัวเอง ความรู้เรื่องดิน และไส้เดือน2. หลักสูตรทักษะการเตรียมตัวและการดูแลสุขภาพสําหรับผู้สูงวัย- ทั้งด้านกายภาพบําบัด สุขภาพจิต การฝึกหายใจที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน และการดูแลสุขภาพ กายใจตนเองเบื้องต้น นอกจากพัฒนาสุขภาพตนเองแล้ว ยังสามารถนําไปช่วยเหลือดูแลคนในครอบครัว หรือในชุมชนได้อีกด้วย3. หลักสูตรทักษะออนไลน์เชิงพาณิชย์- สําหรับท่านที่ต้องการเรียนรู้ด้านการทําธุรกิจออนไลน์ หรือศึกษาเพื่อพัฒนาด้านสื่อโซเชียลออนไลน์ เพิ่มทักษะผู้สูงวัยในยุคดิจิตอล4. หลักสูตรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ- การเรียนรูเพื่อพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นให้เป็นฟาร์มสเตรย์เพื่อเป็นธุรกิจในท้องถิ่นได้ การเรียนรู้สภาพแวดล้อม รอบตัวๆ เพื่อศึกษาธรรมชาติเบื้องต้น เพื่อพัฒนาศักยภาพเป็นมัคคุเทศ์ในพื้นที่ของตัวเอง และเพื่อการพัฒนาตัวเองของผู้สูงวัยในการพักผ่อนใจและกายได้เรียนจบได้รับใบประกาศยณีบัตรทันที!! ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทุกรายวิชาสามารถสมัครเรียนได้ด้วยตนเองผ่านหน้าเว็บไซต์โครงการ https://eschool.kku.ac.thโดยมีคู่มือการใช้งานประกอบที่หน้าเว็บไซต์ และหน้าเว็บเพจ Facebook โครงการสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ โดยตอนนี้ยังไม่มีกําหนดปิดรับสมัคร

ช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มFacebook : facebook.com/eSchoolKKU

LINE : @eschoolkku

โทร. 043-203177

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

 110 total views,  3 views today


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดขอนแก่น แถลงเตรียมพร้อม เปิดประตูต้อนรับ ผู้เข้าประกวด Mister Friendship International 2022 ครั้งแรกในประเทศไทย
ปฏิวัติวงการเกษตรกรรมอินทรีย์ สารบำรุงดิน สารควบคุมวัชพืช หนึ่งทางรอดเกษตรกร ผลงานวิจัย บ. ทีเค ทรัพย์เจริญรุ่งเรือง จำกัด
สภ.เมืองขอนแก่นปล่อยแถวเจ้าหน้าที่สายตรวจ สภ.เมืองขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะประชาชน,ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร
“จีโอ้” กองหน้าทีมชาติไทย จุดประกายเด็กขอนแก่น ฝันให้ไกลไปให้ถึง ทุกคนทำได้ ขณะที่แฟนบอลร่วมเซอร์ไพรส์วันเกิดครบรอบ 23 ปีอย่างอุ่น
ขอนแก่น ตั้งศูนย์เรียนรู้เทียนพรรษา โชว์-ชมและลงมือทำได้ทุกขั้นตอน ด้วยครูภูมิปัญญาพื้นบ้าน ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประจำถิ่น
ขอนแก่นคลายล็อคโควิด-19 รับการเข้าสู่โรคประจำถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมประกาศยกเลิกมาตรการคุมเข้มทุกอย่าง