วันเสาร์, 10 ธันวาคม 2565

คลังปิโตรเลียมขอนแก่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)มอบผ้าห่มให้อบจ.ขอนแก่นกว่า100 ผืน

คลังปิโตรเลียมขอนแก่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)มอบผ้าห่มให้ อบจ.ขอนแก่นกว่า100 ผืน

เมื่อวันที่ 18 ก.ค.2565 เวลา 15.00 น. ณ อาคาร 1 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  นายบัณฑิต เยาวขันธ์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมขอนแก่น,น.ส.ขวัญชนก จิตละม่อม ผู้จัดการแผนกบริการขายและบริหารทั่วไป-ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน )หรือ โออาร์  เข้า มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 100 ผืน ผ่าน ดร.พงษ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น,นายธาดา  พรหมสาขา ณ สกลนครรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน อบจ.ขอนแก่นร่วมในการรับมอบผ้าห่มในครั้งนี้

 ทางด้าน นายบัณฑิต เยาวขันธ์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมขอนแก่นได้กล่าวว่า “บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์โดยคลังปิโตรเลียมขอนแก่น  การเข้ามอบผ้าห่ม 100 ผืน ในครั้งนี้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการช่วยป้องกันภัยหนาวที่กำลังจะมาถึงนี้และเป็นการดูแล ห่วงใยสังคม ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของ โออาร์ ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีสถานประกอบการของ โออาร์ ตั้งอยู่ นอกจากนี้ ยังเป็นไปตามวิสัยทัศน์ใหม่ของโออาร์ คือ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” หรือ “Empowering All Toward Inclusive Growth” เพื่อเป็นสร้างความเติบโตให้กับผู้คนในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน”นายบัณฑิต เยาวขันธ์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมขอนแก่นกล่าว

ในส่วนของ ดร.พงษ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวตอบว่า “ในนามของ อบจ.ขอนแก่นต้องขอขอบคุณทางบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์โดยคลังปิโตรเลียมขอนแก่น  เป็นอย่างมากที่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลชุมชนรอบพื้นที่คลังปิโตรเลียมขอนแก่น  จากการได้ติดตามข่าวสารของทางโออาร์เห็นว่ายังมีอีกหลายโครงการที่ยืนมือมาเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนหรือขาดแคลนในส่วนที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถเข้าช่วยเหลือได้ การรับมอบผ้าห่มในครั้งทาง อบจ.ขอนแก่นจะนำส่งมอบต่อให้พ่อน้องประชาชนที่เดือนร้อนและมีความต้องการ ตามวัตถุประสงค์ของผู้มอบต่อไป”ดร.พงษ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวขอบคุณ

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

 353 total views,  2 views today


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
OR มอบรางวัลการประกวดการบริหารจัดการขยะยอดเยี่ยม กับ โครงการ “แยก แลก ยิ้ม School Camp” เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนอย่างยั่งยืน
คาเฟ่ อเมซอน รับรางวัล The Most Powerful Brands of Thailand 2022 เป็นครั้งที่ 2 ตอกย้ำความเป็นแบรนด์ที่ทรงพลังที่สุดของประเทศไทยในหมวด Coffee Shop
OR ส่งเสริมแนวคิด BCG Economy ในการประชุม APEC 2022 ผลักดันการลดขยะภายในงานและพร้อมขับเคลื่อนไปสู่สังคม Low-Carbon
OR รับรางวัล องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ ประเภท “ดีเด่น” ประจำปี 2565 สะท้อนจุดยืนการสนับสนุนและช่วยเหลือกลุ่มคนพิการในสังคม
โออาร์ ขยายเครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV Station PluZ ในศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ อำนวยความสะดวกการเข้าถึงจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแก่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า
 PTT Station และ Café Amazon คว้ารางวัล World Branding Awards แบรนด์แห่งปีระดับโลก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6