วันพฤหัสบดี, 2 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นร่วมกิจกรรมโครงการเทศบาลนี้มีรัก ครั้งที่ 3/2565 ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง

ผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นร่วมกิจกรรมโครงการเทศบาลนี้มีรัก ครั้งที่ 3/2565 ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น นำโดย นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี (นายมนตรี สิงหปุณณภัทร , นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง , ดร.อรอนงค์ แสวงการ), เลขานุการนายกเทศมนตรี (นายณัฐกร ศรีนวกุล , นายสุพัฒน์ พงษ์เพียจันทร์, นายธนกฤษ ลิ้มติยะกุล , นายพันธ์ศักดิ์ ศรีเรือง), พันตำรวจโทสมชาย โตเจริญ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี, ดร.โกเมน กันตวธีระ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี , สมาชิกสภาเทศบาล (ว่าที่ ร.ต.บัญชา สิงห์คำป้อง, นายวรินทร์ เอกบุรินทร์, นายเสกสิทธิ์ โฆษิตวุฒิ, น.ส.นริสศรา เรืองศร,น.ส.ณัชชา แสงสุรศักดิ์, นายรัชตะ รัชตะวินิจ), ผู้บริหารสำนัก/กอง/ส่วน, ผู้บริหารสถานศึกษา ,พนักงานครูเทศบาล ,พนักงานเทศบาล ,พี่น้องชุมชนเขต 2 ตลอดจนชมรมองค์กรสมาคมสังกัดเทศบาล ร่วมกิจกรรม “โครงการเทศบาลนี้มีรัก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดข่อนแก่น ร่วมในพิธีเปิด

สำหรับโครงการเทศบาลนี้มีรัก เป็นกิจกรรที่มุ่งเน้นการให้บริการประชาชน 5 ด้าน คือ ด้านสุขภาพ ,ด้านให้ความรู้ ,ด้านสันทนาการ ,ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ และด้านลดรายจ่าย ได้แก่ การตรวจสุขภาพ ,บริการฉัดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ,การคัดกรองโรคเบาหวาน-ความดัน-ไวรัสตับอักเสบ B / C ,บริการชำระภาษี-จดทะเบียนพาณิชย์ ,การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ-เด็กแรกเกิด-ผู้ป่วยติดเชื้อ ,การแจกถุงยังชีพ ,บริการอาหารจากครัวกลางชุมชนคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน ,ความรู้เกี่ยวกับจดทะเบียนหอพัก- โรคโควิด 19-โรคฝีดาษลิง -โรคไข้เลือดออก-คัดแยกขยะ-มะเร็งเต้านม-งานทะเบียนราษฎร์-เรื่องร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชั่น-ปรึกษากฎหมาย-ข้อมูลการศึกษา-อัคคีภัย – โครงการนำญาติที่รักสู่ภพภูมิที่ดี ตลอดจนบริการห้องสมุดเคลื่อนที่-ระบายสีตุ๊กตา-หุ่นยนต์บังคับมือ และการแจกทรายอะเบท-ยาเบื่อหนู-น้ำ EM-พันธุ์ไม้-ผักสด ,บริการตัดผม ,ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ,รับซื้อขยะรีไซเคิล ,จำหน่ายสินค้า OTOP (ของดีในชุมชน) – กองทุนตั้งตัว ,การแสดงของชุมชนและโรงเรียน เป็นต้น สำหรับโครงการเทศบาลนี้มีรัก ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 2. เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 3.เพื่อเผยแพร่ผลงานของเทศบาล 4.เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเทศบาลและประชาชน โดยเน้นการทำงานแบบบูรณาการ ระหว่าง 7 สำนัก/กอง , 11 โรงเรียน , 95 ชุมชน และ ชมรมองค์กรสมาคมต่างๆในสังกัดเทศบาล ตลอดจนหน่วยงานภาคีเครือข่ายอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยจะจัดกิจกรรม จำนวน 4 ครั้ง ตามเขตพื้นที่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

 156 total views,  1 views today


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เปิดแล้วงานวันเกษตรภาคอีสาน ปีที่ 31 ภายใต้คำขวัญ “นวัตกรรมเกษตรอีสาน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 27 มกราคม –5 กุมภาพันธ์ 2566 นี้
ททท. สำนักงานขอนแก่น ขอเชิญชมเทศกาลดนตรี KhonKaenInternational Jazz Festival 2023 “Swing Night Jazz @ The Museum”
กอ.รมน.จ.ขอนแก่น เปิดฝึกอบรมการพัฒนาด้านการเมืองและการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ
AIS ชำระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ 700 MHz ตอกย้ำผู้ให้บริการ 5G ที่มีแบนวิธกว้างสุด และถือครองคลื่นความถี่มากสุด ครบที่สุดในไทย 
ททท.สำนักงานขอนแก่นเชิญเที่ยวงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2566 เริ่ม 27 มกราคม –5 กุมภาพันธ์ 2566 รวมระยะเวลา 10 วัน ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(มีคลิป)โออาร์มอบผ้าห่มกันหนาวแก่น้องๆโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทันและโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา ประจำปี2566