วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

AIS ภูมิใจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) มอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ ตอกย้ำเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

AIS ภูมิใจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) มอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ ตอกย้ำเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

            AIS ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2565 ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ โดยถือเป็นองค์กรแรกและองค์กรเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลถึง 2 ครั้ง คือ ปี 2563 และ ปี 2565 ในฐานะองค์กรที่มีการวางกลยุทธ์ด้านการพัฒนานวัตกรรมภายในองค์กร พร้อมส่งต่อไปยังภายนอกอย่างโดดเด่นและต่อเนื่อง

          คุณอราคิน รักษ์จิตตาโภค หัวหน้างานฝ่ายขับเคลื่อนนวัตกรรม AIS กล่าวว่า “เราเชื่อมาเสมอว่า นวัตกรรมจะเป็นหัวใจในการผลักดันการเปลี่ยนแปลง ปรับตัว และเพิ่มขีดความสามารถ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ท้าทายที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงมีการกำหนดประเด็นการสร้างนวัตกรรมไว้ในแผนกลยุทธ์ของบริษัท โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงอย่างดียิ่ง ส่งผลทำให้เกิดความต่อเนื่องของแผนงานที่เป็นรูปธรรม ประกอบด้วย

  1. มีแผนงานด้านกลยุทธ์ งบประมาณและบุคลากร ในการพัฒนานวัตกรรมขององค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อกำหนดทิศทาง คัดเลือกและต่อยอดการพัฒนาไอเดียใหม่ๆ โดยอาศัยศักยภาพภายในองค์กรและการร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วน ภายใต้โมเดล AIS Open Innovation Framework
  2. มีการจัดตั้งทีมสร้างนวัตกรรมที่โดดเด่น ในชื่อ ทีม NEXT-Novel Engine Execution Team หรือ หน่วยงานขับเคลื่อนนวัตกรรม ที่มีภารกิจในการกระตุ้น ส่งเสริม และอำนวยให้เกิดการสร้างนวัตกร พร้อมกับการปรับโครงสร้างขององค์กรให้มีความยืดหยุ่นและ สอดประสานกันระหว่าง หน่วยงานมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ได้มุมมองที่แตกต่างและครบถ้วนในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
  3. มีการสร้างสรรค์โครงการนวัตกรรมร่วมกับพาร์ทเนอร์ทุกภาคส่วนอย่างโดดเด่นและต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2018 จนถึงปัจจุบัน กว่า 158 โครงการ พร้อมขยายผลสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์และสร้างรายได้จากโครงการนวัตกรรม
  4. มีการพัฒนาความร่วมมือในเครือข่ายพันธมิตรด้านนวัตกรรมไปในทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจ Start up โดยร่วมกันจัดตั้งย่านนวัตกรรมอารีย์ (ARI Innovation District) ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และเครือข่ายพันธมิตรในย่านอารีย์-พญาไท 17 องค์กร เพื่อรวมพลังผลักดันนวัตกรรมร่วมกัน

จากนโยบายและการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จึงมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2565 ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ ให้แก่ AIS ในฐานะองค์กรที่มีความโดดเด่น เป็นเลิศ ด้านนวัตกรรม ตอบโจทย์ความต้องการในยุคดิจิทัลและสร้างการเติบโต แก่ธุรกิจ อันจะส่งผลไปยังเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

            โดย นายอราคิน กล่าวในตอนท้ายว่า “รางวัลนี้ถือเป็นกำลังใจแก่พวกเราทุกคน ให้มีพลังที่จะผลักดัน สร้างการเปลี่ยนแปลงจากนวัตกรรมที่แตกต่าง มิใช่เพียงเพื่อการเติบโตของ AIS แต่คือการเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันการเดินหน้าของประเทศไปสู่ความแข็งแกร่ง พร้อมต่อการรับมือกับ Disruption ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างดีที่สุด”

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

 83 total views,  1 views today


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
AIS คว้า 2 รางวัลพระราชทาน พร้อม 2 รางวัลใหญ่ จากเวที Thailand Corporate Excellence Awards 2022 ยืนหนึ่งในอุตสาหกรรมเทเลคอม ตอกย้ำผู้นำตัวจริงด้านบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ
SCG หนุนเศรษฐกิจ BCG ผนึกความร่วมมือนำ AIS 5G และ Huawei พร้อมผสานความเชี่ยวชาญจาก 2 พันธมิตร Yutong และ Waytous พัฒนาระบบขนส่งแบบไร้คนขับ ผ่านเครือข่ายอัจฉริยะ 5G
AIS ชี้แจงกรณีการเข้าซื้อ 3BB และ หน่วยลงทุนในกองทุน JASIF ย้ำก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคจากคุณภาพบริการและนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้น
AIS Insurance Service ตอบโจทย์ทุกดิจิทัลไลฟ์สไตล์ ซื้อ-จ่าย-เคลม ง่าย ครบ จบบนแอป my AIS จัดเต็มให้ทั้ง ประกันเดินทาง-รถยนต์-ออมทรัพย์-สุขภาพ
AIS 5G เตรียมความพร้อมโครงข่ายดิจิทัลเต็มกำลัง ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สนับสนุนภารกิจประเทศเป็นเจ้าภาพ APEC 2022
 AIS Fibre เอาใจสาวกเพลย์สเตชัน มอบสิทธิ์ซื้อ PlayStation®5 และ God of War™ Ragnarök พิเศษเฉพาะลูกค้า AIS Fibre เท่านั้น!!!