วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

(มีคลิป)KKBS ร่วมมือกับ OR Academy บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)เดินหน้าตามยุทธศาสตร์ Education/Digital Transformation

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565  เวลา 08.30 – 11.00 น.  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ ระหว่าง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์  สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายดิจิหัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานในพิธี  รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  เป็นผู้กล่าวรายงาน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศักดิ์สุริยา  ไตรยราช  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเครือข่าย  กล่าวสรุปบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  คุณมนชัย บุญอิ่ม ผู้จัดการฝ่ายสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการสนับสนุนความร่วมมือการดำเนินงาน สถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาซน) และ คุณปิยะนุช สุวรรณสุทธิ ผู้จัดการ  สังกัดสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ   ณ  ห้องวังเลิศ ชั้น 1 อาคาร BS.01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช กล่าวว่า  “คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้มุ่งมั่นดำเนินการตามยุทธศาสตร์ Education Transformationและ Digital Transformation ของมหาวิทยาลัย ภายใต้การนำของท่านอธิการบดี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล จึงได้ค้นหากัลยาณมิตรที่จะร่วมผลักดันเพื่อให้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวสำเร็จได้  และพบว่าสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น ศูนย์ฝึกอบรมให้บริการด้านวิชาการในหลักสูตรที่เป็นองค์ความรู้ที่สำคัญของธุรกิจน้ำมันในทุกๆ ด้านที่เป็นพื้นฐานของธุรกิจที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของธุรกิจน้ำมัน  ตั้งแต่การตลาดค้าปลีก  การตลาดพาณิชย์  โดยมุ่งเน้นทั้งในส่วนของน้ำมันและธุรกิจเสริมภายในสถานีบริการ ตลอดจนความรู้ทางด้านเทคนิคและเชิงปฏิบัติการอื่นๆ ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ช่วยเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน”

ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคมีความต้องการที่แตกต่างหลากหลาย OR คือ ผู้บุกเบิกธุรกิจค้าปลีกภายในสถานีบริการน้ำมันเป็นรายแรกของประเทศไทยที่ทำให้สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น เป็นมากกว่า “สถานีบริการน้ำมัน” เพื่อเติมเต็มทุกความต้องการและส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้บริโภค อาทิ ร้านค้าสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีก อาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ที่หลากหลาย ศูนย์บริการยานยนต์ ธนาคารสาขา ธุรกิจร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน โดยปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกของ OR เติบโตและมีการขยายสาขาทั้งในและนอกสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น รวมถึงขยายสาขาไปยังต่างประเทศอีกด้วย ทั้งยังมีร้านสะดวกซื้อภายใต้แบรนด์ จิฟฟี่ ธุรกิจเครื่องดื่มแบรนด์ เพิร์ลลี่ ที นอกจากนี้ OR ยังเป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์ของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ เท็กซัส ชิกเก้น ฮั่วเซ่งฮง ติ๋มซำ รวมทั้งยังมีพันธมิตรทางธุรกิจทั้งแบรนด์ระดับโลกและแบรนด์ไทยชั้นนำอีกมากมาย ที่ได้เข้าร่วมให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในสถานีบริการน้ำมันพีทีทีสเตชั่น  ทั้งนี้ จากการร่วมพูดคุยหารือระหว่างผู้บริหารของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และผู้บริหารของสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) พบว่ามีแนวคิดที่สอดคล้องกันเป็นอย่างดี จึงได้ข้อสรุปที่น่ายินดียิ่งและนำมาสู่การลงนามความร่วมมือในวันนี้ และนับจากวันนี้เป็นต้นไป ทั้งสององค์กรก็จะมีแผนดำเนินงานร่วมกันในด้านต่าง ๆ อีกมากมาย”

คุณมนชัย บุญอิ่ม  กล่าวว่า  “รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนของบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ในการร่วมลงนาม บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านการส่งสริมและสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ที่เกิดประโยชน์ ระหว่างคณะบริหารธุรกิจ กับสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)   โดยวัตถุประสงค์ของบันทึก ฉบับนี้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่า และความสำคัญของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่างสองโองค์กรที่เป็นรากฐานสำคัญทั้งด้านการศึกษาและการดำเนินธุรกิจ และยิ่งไปกว่านั้น ยังถือเป็นโอกาสการเผยแพร่องค์ความรู้ไปยังบุคคลภายนอก    ทำให้ความรู้เป็นหนึ่งในสาธารณประโยชน์ได้สามารถเข้าถึงโดยง่าย หวังว่าตลอดระยะเวาภายในสองปี จะพัฒนาสูตรหรือกิจกรรมทางวิชาการ และสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าบรรลุวัตถุประสงค์ของทั้งสององค์กรต่อไป”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์  สุดภักดี  กล่าวว่า “ในนามของอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รู้สึกชื่นชมและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับองค์กรธุรกิจที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ โดยสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ช่วยเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ มีหลักสูตรต่าง ๆ มากมาย ในด้านธุรกิจ และมีทีมวิทยากรมืออาชีพเป็นที่รู้จัก เป็นโอกาสดีที่จะได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรตามกระบวนทัศน์ใหม่ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมกัน ดังนั้น การที่ Khon Kaen Business School หรือ KKBS คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  “สถาบันการศึกษาชั้นนำและเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ได้มาตรฐานสากล” มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติร่วมมือทางด้านวิชาการกับ สถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ (พศญ.) หรือ OR Academy บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) จึงเป็นเรื่องที่ควรส่งเสริมสนับสนุนอย่างยิ่ง หวังว่า ความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และ สถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) จะก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย และสามารถพัฒนาการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศักดิ์สุริยา  ไตรยราช  กล่าวสรุปบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ว่า  “บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ฉบับนี้ ทำขึ้นระหว่าง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ได้เห็นชอบร่วมกันในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ระหว่างองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรตามกระบวนทัศน์ใหม่  โดยจะร่วมกันในการพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และตลาดงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ   รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยร่วมกัน  เพื่อเพิ่มช่องทางการเรียนรู้หรือโอกาสให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้ศึกษา หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น และเปิดโอกาส  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน โดยมีกำหนดความร่วมมือเป็นเวลา 2 ปี  ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2565 -12 ตุลาคม 2567”

จากนั้น  เป็นพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านการส่งสริมและสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ที่เกิดประโยชน์ ระหว่างคณะบริหารธุรกิจ กับสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์  สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายดิจิหัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานในพิธี  ซึ่งมีผู้ร่วมลงนามประกอบด้วย  รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี   คุณมนชัย  บุญอิ่ม  ผู้จัดการฝ่ายสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)  ผู้ลงนามเป็นสักขีพยานประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศักดิ์สุริยา  ไตรยราช  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเครือข่าย  และ คุณปิยะนุช สุวรรณสุทธิ  ผู้จัดการ  สังกัดสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ  ก่อนถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

ที่มาข่าว -วัชรา น้อยชมภู

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

 108 total views,  1 views today


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
มทบ.23 ขอนแก่น นำจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล”
ชาวขอนแก่นได้เฮ หลังคมนาคมอนุมัติงบ สร้างสามแยกไฟแดง โนนม่วง-หนองไผ่ หลังชาวบ้านร้องขอมานานหลายปี
สวนสัตว์ขอนแก่นเปิดให้ชมสวนลอยฟ้า สะพานลายยีราฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทย
กอ.รมน.ขอนแก่น ผนึก ตร.ชุด ปส.รวบ 5 ผตห.ช่วงงานไหมขอนแก่น
ฟู้ดส์ คลาสสิค บุกอีสานเปิดร้าน “Food and Supply ” ร้านวัตถุดิบอาหารพรีเมี่ยม
เปิดงานไหมฯสืบสานวิถีอีสานดั้งเดิม ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่น Soft Power ประจำปี 2565