วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

OR รับรางวัล องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ ประเภท “ดีเด่น” ประจำปี 2565 สะท้อนจุดยืนการสนับสนุนและช่วยเหลือกลุ่มคนพิการในสังคม

โออาร์ คว้ารางวัล องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ ประเภท “ดีเด่น” ประจำปี 2565 เป็นปีแรก จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสนับสนุนและช่วยเหลือกลุ่มคนพิการในสังคม

            นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบรางวัล องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ ประเภท “ดีเด่น” ประจำปี 2565ให้แก่ นายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ รางวัลดังกล่าวสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงแรงงาน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย มอบให้กับองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ โดยพิจารณาจากข้อมูลการดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด มากกว่า 1 ปี

            ทั้งนี้ ที่ผ่านมา โออาร์ ได้จัดจ้างเหมาบริการตามมาตรา 35 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2565 รวมจำนวน 20 อัตรา โดยจ้างผู้พิการจากมูลนิธิเมาไม่ขับ จำนวน 15 คน เพื่อช่วยรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ในประเด็นเรื่องพฤติกรรมการเมาแล้วขับ และประเด็นการบังคับใช้กฎหมายการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมถึงร่วมลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการที่ประสบผลจากอุบัติเหตุ เพื่อให้กำลังใจตลอดจนแนะแนวให้คำปรึกษา อีกทั้งยังได้จ้างผู้พิการจากมูลนิธิอารยสถาปัตย์ จำนวน 5 คน เพื่อสนับสนุนการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยว โดยมี พีทีที สเตชั่น ซึ่งออกแบบโดยมีองค์ประกอบที่ช่วยให้ผู้พิการหรือประชาชนในทุกสภาพร่างกายสามารถใช้เป็นศูนย์กลาง จุดแวะพักหรือจุดรวมพลได้ รวมถึงช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือกิจกรรมผ่านช่องทางสื่อในเครือข่ายมูลนิธิอารยสถาปัตย์ รวมถึงสื่อต่างๆ นอกจากนี้ ยังได้จ้างผู้พิการเพื่อเป็นบาริสต้าในร้านคาเฟ่อเมซอนจำนวน 34 คน เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้พัฒนาทักษะการทำงาน รวมถึงอบรมให้ความรู้จากการฝึกปฏิบัติเป็นบาริสต้าตามมาตรฐานของร้านคาเฟ่อมซอนให้แก่ผู้พิการเพื่อให้สามารถสร้างรายได้และอาชีพอีกด้วย

            การได้รับรางวัลในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงจุดยืนของ โออาร์ ที่มุ่งมั่นร่วมช่วยเหลือสังคม รวมถึงผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการและกลุ่มเปราะบาง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน (Empowering All Toward Inclusive Growth) และดำเนินตามเป้าหมายของ โออาร์ (OR 2030 Goals) ที่ต้องการยืนหยัดเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นสืบไป

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

 38 total views,  1 views today


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
OR มอบรางวัลการประกวดการบริหารจัดการขยะยอดเยี่ยม กับ โครงการ “แยก แลก ยิ้ม School Camp” เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนอย่างยั่งยืน
คาเฟ่ อเมซอน รับรางวัล The Most Powerful Brands of Thailand 2022 เป็นครั้งที่ 2 ตอกย้ำความเป็นแบรนด์ที่ทรงพลังที่สุดของประเทศไทยในหมวด Coffee Shop
OR ส่งเสริมแนวคิด BCG Economy ในการประชุม APEC 2022 ผลักดันการลดขยะภายในงานและพร้อมขับเคลื่อนไปสู่สังคม Low-Carbon
โออาร์ ขยายเครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV Station PluZ ในศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ อำนวยความสะดวกการเข้าถึงจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแก่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า
 PTT Station และ Café Amazon คว้ารางวัล World Branding Awards แบรนด์แห่งปีระดับโลก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
คลังปิโตรเลียมขอนแก่น จัดกิจกรรม แยก แลก เปลี่ยน ภายใต้โครงการ Together รักษ์ @หนองกุง