วันพฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2566

พิธีเปิดอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค4 และ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดขอนแก่น

ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมพิธีเปิดอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค4 และ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดขอนแก่น แห่งใหม่ นิมนต์ “หลวงพ่อสุริยันต์” พระเกจิชื่อดังภาคอีสานเจริญพระพุทธมนต์

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ที่สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 4 และ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น แห่งใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 118 หมู่ 14 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค4 และ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดขอนแก่น แห่งใหม่ โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมหัวหน้าศาล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ผู้บัญชาการตำรวจภาค 4 อัยการ และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารฯ โดยได้มีการนิมนต์พระครูภาวนาชยานุสิฐ หรือ พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปญฺโญ ประธานสงฆ์วัดพุทธวนาราม วัดป่าวังน้ำเย็น จังหวัดมหาสารคาม ร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจิมอาคารเพื่อความเป็นสิริมงคล

พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า ปัจจุบันสำนักงานป.ป.ช. ได้ดำเนินการแบ่งส่วนราชการ ประกอบด้วย สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค จำนวน 9 แห่ง และสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด อีกจำนวน 76 จังหวัด เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับพื้นที่ให้สามารถครอบคลุมได้ทั่วทั้งประเทศ เช่นเดียว กับสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 4 และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่นแห่งนี้ ที่จะเป็นสถานที่แห่งใหม่รองรับการให้บริการและการปฏิบัติด้านป้องกันการทุจริต ด้านปราบปรามการทุจริต และด้านตรวจสอบทรัพย์สิน แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการให้ได้รับบริการที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2561 – 2580 และเป้าหมายอื่น ๆ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ปฏิบัติราชการในระดับพื้นที่ต่อไป

ที่มา/PR.KHONKAEN ปชส.ขอนแก่น

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

 58 total views,  2 views today