คณะที่ปรึกษารมว.เกษตรฯ มอบชุดต้นแบบนาฬิกาติดตามผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงแก่ โรงพยาบาลราชวิถี มุ่งมั่นช่วยยับยั้งโควิด-19

คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่ากา

 21 total views

Read more

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับ กสทช. จัดการแถลงข่าวมาตรการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือช่วง โควิด-19

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รั

 15 total views

Read more

คณะที่ปรึกษารมว.เกษตรฯ มอบชุดต้นแบบนาฬิกาติดตามผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงแก่โรงพยาบาลราชวิถี มุ่งมั่นช่วยยับยั้งโควิด-19

คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่ากา

 13 total views

Read more

!!!แนะนำคนดีศรีสังคมไทย..รองศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คนปัจจุบัน ปีบริหาร2563-2567 ( 4 ปี)

ขอแนะนำคนดีศรีสังคมไทยวัน

 51 total views

Read more