“ก.พลังงาน” เคาะลดค่าไฟฟ้าประชาชน 2 เดือน เริ่มเดือนกุมภาพันธ์นี้ เพื่อบรรเทาผลกระทบสถานการณ์โควิด-19 รอบใหม่

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว

 14 total views

Read more