โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโชว์ความเป็นเลิศเปิดการให้บริการด้านสุขภาพผ่าน LINE @MDKKU บริการครบจบในLine เดียว

    เมื่อว

 41 total views,  1 views today

Read more

มข.จับมือ วช. MOU ร่วมกับกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ขับเคลื่อนโครงการอำเภอต้นแบบแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเชิงบูรณาการ นำร่อง 9 อำเภอต้นแบบ

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 256

 6 total views

Read more

ขก.เปิดใช้ระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณเส้นทางออกจากสนามบินขอนแก่นสู่ ถ.มะลิวรรณ

ที่บริเวณแยกไฟแดงบริเวณเส

 12 total views

Read more

กฟผ.จัดกิจกรรม”โครงการภูมิชุมชน” พัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนและเครือข่ายชุมชนมุ่งสู่เป้าหมายแบบยั่งยืนในภูมิภาคอีสาน

    เมื่อว

 29 total views,  3 views today

Read more