คณะที่ปรึกษารมว.เกษตรฯ มอบชุดต้นแบบนาฬิกาติดตามผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงแก่โรงพยาบาลราชวิถี มุ่งมั่นช่วยยับยั้งโควิด-19

คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่ากา

 24 total views

Read more

!!!แนะนำคนดีศรีสังคมไทย..รองศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คนปัจจุบัน ปีบริหาร2563-2567 ( 4 ปี)

ขอแนะนำคนดีศรีสังคมไทยวัน

 75 total views

Read more

พลิกวิกฤตสู้ COVID-19 สร้างโอกาสทองไปกับ “Shopee U]niversity” ผนึกความร่วมมือ ธพว. กับ Shopee นำลูกค้าและผู้ประกอบการสร้างธุรกิจ Online ให้ Strong

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

 97 total views

Read more