ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี หรือรางวัลธรรมาภิบาล

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน พ.

 7 total views,  1 views today

Read more

“เซ็นทรัลพัฒนา” พร้อมร่วมมือลดการแพร่ระบาดโควิด-19 เต็มที่ ประกาศปรับเวลาเปิดให้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัล 33 สาขาทั่วประเทศ ถึงเวลา 21.00 น. เริ่ม 15 เม.ย นี้

“เซ็นทรัลพัฒนา”พร้อมร่วมม

 15 total views,  1 views today

Read more