นายกรัฐมนตรีสั่งเพิ่มมาตรการป้องกันโควิด-19 ทุกเส้นทางการเดินทาง ขอให้ผู้ใช้บริการมั่นใจถึงความปลอดภัย และขอให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินว

 38 total views

Read more