ราชกิจจาฯประกาศห้ามนายจ้างปิดงาน-ลูกจ้างนัดหยุดงานช่วงพ.ร.ก.ฉุกเฉิน หากมีข้อพิพาทให้เข้าสู่คกก.แรงงานสัมพันธ์

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา&n

 18 total views

Read more