เซ็นทรัลพัฒนา ให้บริการใหม่ ‘ลิฟต์ไร้สัมผัส’  พร้อมช่วยเหลือเศรษฐกิจชุมชนด้วยการให้พื้นที่ฟรี กับเกษตรกรและ SMEs ทั่วประเทศ

เซ็นทรัลพัฒนา ตอกย้ำการเป

 24 total views,  1 views today

Read more

กรมการขนส่งทางบก ย้ำ!! รถโดยสารสาธารณะทุกประเภท เว้นระยะนั่ง หรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร ตามนโยบาย Social Distancing ป้องกัน COVID-19

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบ

 14 total views

Read more