โฆษก ศบค. เผยแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” มุ่งตรวจความแออัดการใช้บริการ พร้อมเปิดสายด่วนหมายเลข 1119 และแอปพลิเคชัน LINE เพื่อผู้ประกอบการและประชาชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การ

 18 total views

Read more