มาให้รู้ดูให้เห็นเรื่องพลังงานไฟฟ้าจากขยะ กกพ.ชวนสื่อท้องถิ่นตระหนักรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้าจากขยะ

โครงการสร้างความตระหนักรู

 48 total views,  1 views today

Read more