สำนักบริการวิชาการ มข. อบรม การสำรวจข้อมูลและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

สำนักบริการวิชาการ มข. จั

 39 total views,  4 views today

Read more