ขก.เปิดใช้ระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณเส้นทางออกจากสนามบินขอนแก่นสู่ ถ.มะลิวรรณ

ที่บริเวณแยกไฟแดงบริเวณเส

 12 total views

Read more