มข.จับมือ วช. MOU ร่วมกับกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ขับเคลื่อนโครงการอำเภอต้นแบบแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเชิงบูรณาการ นำร่อง 9 อำเภอต้นแบบ

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 256

 20 total views

Read more