ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมีและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชน จัดกิจกรรมคัดกรอง มะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์ต้านมเคลื่อนที่

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

 32 total views,  1 views today

Read more