เอไอเอส ขยายเครือข่ายรักษ์โลก ผนึกกำลังกลุ่มสงวนวงษ์อุตสาหกรรม รับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) และนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

นายธีรยุทธ ถิ่นทัพพระยา ผ

 56 total views,  2 views today

Read more