นายกรัฐมนตรีเตือนอย่าขึ้นราคาสินค้าหวังทุจริตโครงการ “คนละครึ่ง” / “เราชนะ” วอนเห็นใจผู้มีรายได้น้อย เร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจร้านค้าที่กระทำผิด

(23 ก.พ. 64) เวลา 13.30 น

 33 total views

Read more